Vi har träffat upphandlarna

20 september 2011 04:00

Jag och Tomas Lundgren från Medvetna Matvals styrelse träffade förra veckan upphandlarna vid Region Gotland för ett samtal. Vi fick reda på följande:

Den nya upphandlingen gäller från september 2012 och cirka 4 år framåt. Underlaget och kravspecifikationerna skrivs nu.

Målet är 25 procent ekologiska livsmedel i budgeten. Upphandlarna bestämmer en kvalitetsnivå, sen skrivs avtal med den leverantör som har det lägsta priset i den nivån.

Upphandlare och måltidsplanerare vid Serviceförvaltningen har Barn- och utbildning, Hälso- och sjukvård och Socialförvaltningen som kunder och samtalar med dess chefer och politiker.

Den enskilde skolelevens åsikter om maten går genom lokala "matråd" till enhetschefer och vidare till barn- och utbildningsförvaltningen.

Idag kommer cirka 19 procent av livsmedelsbudgeten från gotländska producenter (då räknat på allt, kaffe, pasta, sondmat, servetter). Små gotländska leverantörer levererar till Keges, som sen kör ut maten. Det är bra då det inte blir så många transporter ut till exempelvis varje daghem. Personal som nyanställs i kök skall ha kostutbildning.

Vi från Medvetna Matval framförde följande åsikter:

Vi vill ha mer mat lagad från grunden av rena råvaror. Råvarorna bör ha Miljöstyrningsrådets B- och C-kriterier (fritt från GMO, antibiotika och hormoner + djurskydd).

Mindre hel och halvfabrikat. Om färdigmat serveras skall den ha bra kvalitet och vara fri från skadliga tillsatser. (Vi hänvisade till Kravs tillsatslista, där det endast finns kemikalier som kan anses ofarliga).

Fler måltider utan kött för att uppnå miljö och klimat krav och också för att ha råd med bra råvaror.

Vi var tydliga med att det inte är ok att bara ha "Lätta margarin" i matsalarna. Valmöjligheten mellan smör/Bregott och Lätta måste finnas.

Tydlighet mot kunderna! Detaljerade innehållsförteckningar skall finnas där man serverar mat. Antingen genom direktkontakt med kocken, (vilket är det bästa) eller med hänvisning på hemsida, eller på förpackningarna. Överhuvudtaget framförde vi vikten av att servera mat utan tillsatser, tillagad från råvaror i tillagningskök nära konsumenten. Vi sa att naturligtvis är det bra med gotländska produkter, men det viktigaste för konsumenterna är att produkterna är av bra kvalité.

Upphandlingen är av stor vikt. Den som bestämmer recepten och matsedeln, den som lagar maten och den som serverar maten har också ett stort ansvar för att barnen i skolan skall få mat som luktar gott, smakar gott och som gör gott för hälsan och för miljön.

Vi tackar Region Gotland för ett lärorikt och givande samtal!

Så jobbar vi med nyheter
Karin Gardell Medvetna Matval