Fel om vindkraftbuller

Buller från vindkraftverk får normalt inte överstiga 40 dbA vid bostäder enligt Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller.

7 oktober 2011 04:00

Hur mycket låter 40 dBA? Ungefär som ett kylskåp får man ofta till svar. Så säger till exempel Vattenfall, Stena, O2, wpd, Svensk vindkraftförening, Vindval (det vill säga Energimyndigheten och Naturvårdsverket) och Högskolan på Gotland på sina hemsidor och i olika uttalanden.

Svaret är fel. Orsaken är att man förväxlar de två skilda begreppen ljudeffektnivå (Lw) och ljudtrycksnivå (Lp). Ljudeffektnivån anger källstyrkan medan ljudtrycksnivån ( i dagligt tal ljudnivå) anger hur starkt ljudet hörs i en viss lyssningspunkt. Ljudeffektnivån för en ljudkälla är entydigt bestämd. Ljudtrycksnivån däremot beror på avstånd, vindkriktning, skärmning och så vidare. Ett vindkraftverk på 2 MW har till exempel ljudeffektnivån 105 dBA vilket ger ljudtrycksnivån cirka 40 dBA på 500 m. En grupp med tio sådana verk ger cirka 40 dBA på 1000 meter avstånd från närmaste verk.

Moderna kylskåp har alltså en ljudeffektnivå (källstyrka) på cirka 40 dBA. Hur mycket de låter, det vill säga ljudtrycksnivån, beror på avståndet, placeringen och rummets ljudabsorption. I ett normalt kök blir ljudtrycksnivån (det vi hör) cirka 30 dBA. För att jämföra med vindkraftbuller på 40 dBA ska alltså ljudnivån från kylskåpet ökas med cirka 10 dBA vilket är en kraftig ökning. Jämförelsen med ett kylskåp är för övrigt helt missvisande eftersom ljuden har så olika karaktär. Det är oroande att vindkraftens aktörer så okritiskt upprepar ett felaktigt påstående.

Så jobbar vi med nyheter