Klimatforskningsläget

14 november 2011 04:00

Vi har på radion hört Hushållningssällskapets råd till bönder om hur somrarna ska förväntas bli varmare och torrare i framtiden. Detta bygger naturligtvis på FN: s Klimatpanels (IPCC) scenarios om växthuseffektens påverkan. Vi läser olika rådgivning till våra landsändar om stigande havsnivåer i framtiden också men hittills har landhöjningen varit helt dominerande. Havsnivåerna har stigit med cirka två millimeter/år under lång tid men har de senaste två åren börjat sjunka, vilket tyder på sjunkande vattentemperatur i haven.

Den temperaturförändring vi, liksom södra halvklotet, tydligt märkt hittills är betydligt kallare vintrar vilket bör bero på solens låga aktivitet. Solen har dock fått igång lite aktivitet och vi närmar oss nu ett försenat och svagt solfläcksmaximum vilket jag tror kan ge lite mildare vintrar några år, men sen väntas låg solaktivitet under lång tid och det skulle betyda kalla vintrar att döma av erfarenheten från bland andra Mounders minimum under "Lilla istiden" på 1600-talet. Jag tror dock somrarna var normala då, som de verkar vara nu.

Sen har vi sedan mitten av 1800-talet en stigande temperatur på cirka 0,5 grader/århundrade och orsaken till den kan vara en återhämtning efter Lilla Istiden? Temperaturen har följt solaktiviteten väldigt väl åtminstone på våra breddgrader, dock har koldioxidnivåerna mycket sämre överensstämmelse, men det talas tyst om för det överensstämmer inte med IPCC:s klimatmodeller. Nyligen läste jag en gammal tidningsartikel från 1958 som menade att år 2008 skulle växthuseffekten ha gått så långt att isar smält och Manhattan skulle stå under vatten. Så blev det nu inte. Nu menar vissa att det här århundradet ska ge meterhöga höjningar av havsnivån men det verkar väldigt orealistiskt.

SVT måtte älska skrämselpropaganda. Gång på gång sänder de program om stora klimatförändringar.

Teoretiskt ger en fördubblad koldioxidhalt cirka en grad högre temp. IPCC menar att det också finns förstärkningseffekter genom ökad avdunstning som skulle ge två grader till men 13 års studier av satellitdata visar att effekten bara blir summa 0,6 grader per fördubbling, Uppmätt alltså och det stämmer väl överens med andra mätande metoder. IPCC: s klimatmodeller är teoretiska modeller vilka av dem själva ges mycket hög trovärdighet. "Det är vår bästa kunskap" som det heter, men då har man inte brytt sig om ändringar i solaktiviteten, molnighetsgraden eller ändrade havsströmmar m.m. naturliga förändringar. Det värsta är att politikerna tar det på allvar och det kostar oss massor. De vill ha konsensus fast detta inte finns inom vetenskapen. I USA är många politiker på hugget och vill skrota klimathotet, Obamas rådgivare Holdren är dock stark alarmist.

Det samlas hela tiden bevis för underskattade naturliga, och överskattade antropogena (människoorsakade) klimatförändringar och frågan är hur länge klimatetablissemanget kan stå emot. I alla händelser är det spännande att följa debatten och forskningsläget.

Så jobbar vi med nyheter