Ansvar för jobb och klimat

17 april 2019 17:59

Klimatet är vår tids ödesfråga. Vi måste stärka klimatarbetet och skynda på omställningen för att Sverige ska bli det första fossilfria välfärdslandet – det är vår plikt gentemot kommande generationer.

I den vårbudget som den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat till riksdagen ligger flera viktiga satsningar på klimat- och miljöområdet.

Nu satsar vi på svenskt skogsbruk, på fiske och skyddsvärd natur. Samtidigt går vi in med 350 miljoner för att stötta det svenska lantbruket efter förra årets torka, och gör satsningar för att industrin ska få bättre förutsättningar att ställa om.

Den budget som M och KD lade i höstas, och som gick igenom med SD:s aktiva stöd, var djupt olycklig på många sätt. Den var slarvigt genomarbetad, utan noggranna konsekvensanalyser. Inte minst ur en jämlikhetsaspekt får den stora konsekvenser för vårt land, eftersom att den rikaste tiondelen gynnas mest av alla.

På klimat- och miljöområdet slaktades anslagen rejält. Flera satsningar på förnybar energi, klimatomställning, anläggandet av våtmarker och skyddsvärd natur togs bort. Ett oerhört hårt slag mot Sveriges klimatambitioner.

Genom den breda överenskommelse som Januariavtalet innebär kan vi nu satsa rejält på klimat- och miljöpolitiken igen. Den socialdemokratiskt ledda regeringen tillför rejäla resurser för klimatinvesteringar som gör skillnad i verkligheten. Bland annat satsar vi på att flytta över mer gods till sjöfart och genom Industriklivet får vi ett högre tempo i omställningen - bort från fossilbränslen till förnybara bränslen. Det är viktigt att omställningen sker i hög takt – men där alla ges möjlighet att hänga med.

Genom en robust klimatbudget som investerar i ny teknik och i omställningen kan vi också skapa jobb och tillväxt i hela landet. Landsbygden ska vara ledande i omställningen, men den ska ske i en takt som är rimlig. Då behöver politiken vara aktiv.

Här går skiljelinjen i svensk politik. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna raserar det svenska klimatarbetet, med stora konsekvenser för miljö och tillväxt som följd. M och KD vill att Sverige ska sätta sig på läktaren. Vi socialdemokrater visar med den här budgeten att Sverige tvärtom ska ta ledartröjan i omställningen.

De offensiva klimatåtgärderna, insatserna för miljön, värnandet om den natur som är vår gemensamma att förvalta, är bra politik. Bara så kan vi ta ansvar för kommande generationers livsmiljö och för hållbar tillväxt i hela Sverige. Det hänger ihop. Den socialdemokratiskt ledda regeringen tar ansvar för klimatet – och för jobben.

Så jobbar vi med nyheter
Hanna Westerén (S) Klimatpolitisk talesperson