Äntligen avdragsrätt för ideella gåvor

27 september 2007 04:00
I budgeten för 2008 säger regeringen att den vill underlätta för privatpersoner och företag att stödja den ideella sektorn. Därför utlovas en utredning för att se över hur ett svenskt system för avdragsgilla gåvor ska utformas. Det betyder att något kristdemokraterna har kämpat för i många år - nu senast under budgetförhandlingarna - äntligen blir verklighet!
I dag får privatpersoner inte göra avdrag för gåvor till ideella organisationer, och regelverket kring avdragsgill sponsring för företagen är så krångligt att det leder till osäkerhet och minskat givande. Samtidigt har det visat sig att de som har aktieportfölj kan skänka aktieutdelningen till en ideell organisation varpå utdelningen blir skattefri. Det är orimligt att bara personer med aktieinnehav ska ha denna möjlighet.
Nu är det angeläget att utredningen kommer igång så fort som möjligt, för att reformen ska kunna genomföras under 2009. I det arbetet kan vi snegla på de flesta andra EU-länder, eftersom en efterforskning vi bad Riksdagens utredningstjänst göra, visade att Sverige är ensamt i EU - tillsammans med Slovakien - om att inte ha någon form av avdragsrätt för ideella gåvor.
Personligen har vi emellertid fastnat för ett system som har bred uppbackning i Norge. Där får en privatperson göra avdrag i deklarationen för gåvor upp till 12000 kronor per år. Gåvorna ska gå till organisationer som uppfyller vissa fastställda krav: för det första gäller det typen av verksamhet - att den ska vara samhällsnyttig - och för det andra att en viss del av de insamlade medlen ska gå till själva verksamheten. I Sverige är denna fastställd till minst 75 procent för så kallade 90-konton.

I Norge är givandet avsevärt mycket högre än i Sverige, och när samarbetsregeringen höjde det avdragsgilla gåvobeloppet från 6000 till 12000 norska kronor per år, ökade givandet med cirka 30 procent. Att införa ett liknande system som det i Norge skulle kosta den svenska staten 800 miljoner kronor, det vill säga en knapp promille av hela statsbudgeten, enligt Riksdagens utredningstjänst och dess norska motsvarighet. Samtidigt försvinner inte dessa pengar från samhället, utan omvandlas i praktiska insatser som kommer många grupper till del.
I dag utför ideella organisationer i Sverige så vitt skilda insatser som att samla in forskningsmedel för att bota de stora folksjukdomarna, göra livsavgörande insatser i krigs- och katastrofområden, ge äldre möjlighet att komma ut i solen, forma en meningsfull fritid för barn och unga, se till att vuxna finns till hands i ungdomsmiljöer, avhjälpa missbruk eller hemlöshet. Det finns också ett mervärde i det arbete frivilligorganisationerna utför: personligt engagemang och värme, ökad insyn och tillit, formandet av nätverk och sociala band, och så vidare.
Därför är det nu angeläget att det offentliga inte försvårar för den ideella sektorn att växa genom beskattning, utan tvärtom underlättar och uppmuntrar. Därför är det nu hög tid att Sverige inför avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer.
Så jobbar vi med nyheter
Mikael Oscarsson, riksdagsledamot (kd) Uppsala Lennart Sacrédeus, riksdagsledamot (kd) Dalarna