Förorenarnas dödsbo bör betala sanering

13 december 2007 04:00
Svar på Magnus Ahlstens insändare i GA den 11/12.
Marken kring den före detta brädgården i Vall är kraftigt förorenad och måste saneras. Frågan är vem som ska stå för saneringskostnaden, som beräknas kosta elva miljoner kronor. Är det det enskilda dödsboet, är det kommunen eller är det staten som ska stå för kostnaden? Denna fråga är inte utredd och det är bakgrunden till att miljö- och hälsoskyddsnämnden har överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen (ett beslut som gick ut på att sänka dödsboets saneringskostnad till hälften).

Gotlands kommun har hjälpt till och fått marken ovan jord sanerad, med hjälp av försäkringsmedel från Miljö- och saneringsförsäkringen, en saneringskostnad som inte har belastat dödsboet. Men nu är det ansvaret för saneringen av marken under jordytan som måste utredas. Vi vill betona att miljö- och hälsoskyddskontoret och miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun inte jagar Sylve Jakobsson. Det är inte han som krävs på ansvar - utan dödsboet.

Det har aldrig varit lagligt att hälla ut olja, bensin eller kreosot på marken eller i vattnet. Men det finns tyvärr flera brädgårdar, bensinstationer och andra verksamheter som förorenat mark på Gotland och i landets övriga kommuner. Kommunerna kommer inte att klara den saneringen. Det rör sig om 100-tals miljoner i kostnader. Om det inte går att utkräva ansvar av de tidigare ägarna så måste staten ta ansvar för kostnaden av kommunerna.
Södervägs brädgård i Vall är ett prejudikat i ansvarsfrågan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill få det prövat av högre instans vem som ska bära ansvaret och betala för att förorenad mark saneras. Och det enda sättet det kan göras på är att låta ärendet gå vidare till miljödomstolen.
De ansvariga till att marken i Vall förorenades har avlidit, men om ansvaret finns kvar i dödsboet är det som vi skall pröva.
Det är tyvärr många som lider av marken i Vall har förorenats, det gäller såväl grannar som inte kan använda sitt vatten som arvtagare av dödsboet. Det finns bara en lösning: marken måste saneras - men först måste ansvarsfrågan avgöras.
Så jobbar vi med nyheter
Mats-Ola Rödén, ordförande i miljö och hälsoskyddsnämnden; Per-Eric Edlund, förvaltningschef miljö och hälsoskyddskontoret;