Buss på!

20 januari 2019 10:29

Visst känns det bra att se de gula bussarna som kör på landsbygden. Men när åkte du själv buss senast?

En viktig faktor för att kunna bo på landsbygden och för att fler ska överväga att bosätta sig där är tillgång till bra kommunikationer. Men för att få bra och bättre kommunikationer måste dom nyttjas.

Hur lätt är det inte att hoppa in i bilen av gammal vana. Mitt tips till dig som inte åker buss så ofta: studera busstabellen och se om det inte skulle passa någon gång, du kanske blir positivt överraskad. Att du sedan gör en insats för miljön när bilen får stå kvar hemma är ju bonus.

Så jobbar vi med nyheter
Lena Lind