Buss ur fas med färjan

4 februari 2019 19:24

I förra veckan var vi i väg till Stockholm några dagar för att träffa barn och barnbarn. Men varför är det så krångligt att ta sig till färjan med buss, om man bor till exempel i Hemse?

Morgonfärjan går 8.15 från Visby. Då är det naturligt, att man tar morgonbussen kl 6.30 från Hemse, vilken buss är inne i Visby kl 7.40. Man vet ju, att buss nr 6 går från Busstationen 7.50 för att vara vid Hamnterminalen kl 8.05. Det borde ju gå! Men det visar sig vara falska signaler…..

På biljetten från Destination Gotland står det ”Observera, att inpasseringen stänger 20 minuter före avgång” – det vil säga kl 7.55. Om man väljer buss nr 6 fram till färjan, kan inte Destination Gotland garantera, att man kommer med båten, fastslås vid påringning. Man måste gardera sig med en taxibil.

Det är ju inte klokt, att det föreligger sådan brist på samordning mellan Region Gotland och Destination Gotland. Att främja ökat bussåkande på bekostnad av bilåkande verkar bara vara tomma läppars bekännelse – även om en busskonsulent ska anställas så småningom med sådant uppdrag.

Helhetsgrepp på resandet från Gotland borde snarast kunna tas – utan att särskild personal behöver rekryteras. Det är viktigt att poängtera, att det inte bara ska vara Visbyperspektivet som gäller.

Ty hemfärden till Gotland visade verkligen prov på ett angenämt helhetstänk – åtminstone när man kommer tillbaka till Gotland med söndagsfärjan kl 15.00. Då finns bussarna till norr, söder och öster nere vid Hamnstationen med avgångstid kl 15.30, det vill säga till Fårösund, Burgsvik och Katthammarsvik – för att fånga in bussresenärerna. Jättebra! Också bra tidsmarginal för att hinna få fatt på bagaget. Fler bra grepp önskas!

Vi förväntar oss ett svar från regionens trafikförvaltning.

Så jobbar vi med nyheter
Evert & Ulla-Marie Norrby Bussresenärer från ”Norra Hemse”