Cementerat stenålderstänk!

17 september 2019 19:31

I en helsidesannons i lokaltidningarna framför Cementa sitt generösa erbjudande om att bidra till en lösning på Gotlands problem med den tilltagande vattenbristen. Ett problem som Cementa själva bidragit till, och som de gotländska skattebetalarna nu erbjuds att till stor del bekosta lösningen av. Villkoret för detta generösa erbjudande är dock att Heidelberg Cement AB får fortsätta att sten för sten förstöra Gotlands unika natur. 
Man pratar gärna om vattnet, men undviker att tala om den verksamhet som orsakat problemet och som man stolt avser att fortsätta ytterligare hundra år – eller åtminstone tjugo. 
Vilka problem som detta i framtiden kommer att orsaka är i dagsläget ointressant – tydligen för alla inblandade. 
Med vilken rätt anser sig regionens företrädare kunna riskera alla kommande generationers livsvillkor på ön?
Låt oss alla hoppas att Mark- och Miljödomstolen gör skäl för sitt namn. 
I Brasilien brinner regnskogen, i Rotterdam riskerar sjunkande grundvatten att förstöra tusentals hus. 
Över hela världen diskuterar man allvarligt nödvändigheten att vi alla förändrar vårt beteende för att rädda natur och klimat. Inte på Gotland. Här råder fortfarande Stenåldern. 

Så jobbar vi med nyheter
Siv Key Nilson