Det handlar om grundlagen

23 oktober 2018 12:22

P4 Gotlands arbetsmetoder ifrågasätts i en insändare i GA den 20/10. Under flera dagar har vi granskat psykiatrin. Det har bland annat handlat om väntetider på ett år för att få samtalsterapi, personalbrist och en pressad situation för patienter och personal. Vi har pratat med patienter, anhöriga, anställda, tidigare anställda och har även samlat in uppgifter från flera olika myndigheter.

En del av rapporteringen handlade om ett internmeddelande som P4 Gotland fått ta del av. Det har skickats från en chef inom verksamheten till personalen. Medarbetare har uppfattat det som en uppmaning att inte informera patienter om deras rättigheter att söka vård utanför Gotland om väntetiderna blir för långa.

Under en intervju med Marie Härlin som är verksamhetsområdeschefen för psykiatrin på Gotland, visar vår reporter meddelandet för henne för att få en kommentar. Hon frågar då: ”Vem har skickat det där till dig?”. När reportern svarar att hon inte får efterforska källor svarar psykiatrichefen: ”Jag trodde att ni hade etik också” och undrar om källan är anonym. Reportern hänvisar återigen till meddelarfriheten.

Det är en grundlagsskyddad rättighet för enskilda att informera medierna utan att behöva riskera att på något sätt straffas av det allmänna. Man har också rätt att lämna uppgifter anonymt och det finns ett förbud mot att efterforska källor. Den som ändå gör det riskerar att begå ett brott.

Insändarskribenten skriver att P4 Gotland är med och driver utvecklingen med ”Dolda kameror och dolda agendor som går ut på att dra ner brallorna på folk”.

Vid intervjun användes varken dold kamera eller dold inspelning. Frågan om vem som skickat oss meddelandet ställdes mitt under pågående intervju. Det fanns ingen dold agenda eftersom internmeddelandet hade koppling till ämnet för intervjun – situationen inom psykiatrin.

”Är det den här utvecklingen som Gotlands lokalradio vill vara med att driva? Vad tror ni det kommer leda till?”, undrar insändarskribenten.

Utvecklingen som P4 Gotland vill vara en del av är att medborgare vill och vågar utnyttja sina grundlagsskyddade rättigheter att lämna vidare information om möjliga missförhållanden till journalister.

Det bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle där medierna kan fortsätta att granska viktiga frågor.

Så jobbar vi med nyheter
Jacob Wesley kanalchef P4 Gotland