Tisdagen den 16 januari arrangeras ”92 möjligheter” för tredje gången. Dagen beräknas att samla fler än 400 deltagare med representation från flertalet av Gotlands 92 socknar. Temat i år är ”Ditt val för Gotland” vilket syftar på att vi som gotlänningar har ett val i att engagera oss i Gotlands utveckling eller inte. Temat är också kopplat till valåret och att vi under dagen gästas av högintressanta politiker som kommer att få svara på frågan om vilka beslut de vill fatta för att stötta utvecklingen av en landsbygdskommun som Gotland.

Forskning visar att de landsbygdskommuner som lyckas bäst med att öka befolkningen är de som fokuserar på att skapa rätt förutsättningar för eldsjälar och entreprenörer samt lyckas knyta ihop universitet och näringsliv. För att skapa en plattform för det arbetet togs initiativet till 92 möjligheter.

Gotland har en demografisk utmaning i att cirka en femtedel av de ungdomar som flyttar från Gotland inte kommer tillbaka till ön. Det visar sig också att tron om att de som flyttar för att studera inte har en direkt korrelation. Statitistiken är hämtad från professor Charlotta Mellander som närvarar under 92 möjligheter den 16 januari. Istället är det andra faktorer som spelar in i valet av plats att bo på där till exempel företagande och arbete har stor betydelse.

Vi kan samtidigt se många lokala exempel runt om på ön som främjar tillväxt. En del av dagen kommer därför ägnas till att lyfta fram dessa goda exempel för att inspirera till fler goda initiativ.

Genom Uppsala universitet - Campus Gotland, öns engagerade näringsliv och Gotlands alla eldsjälar så finns en bra grund för att vi ska kunna bli en landsbygdskommun som växer.

På Gotland finns det 92 socknar och i alla finns det unika möjligheter för tillväxt. Genom att få en bred representation från alla öns socknar den 16 januari så visar vi tillsammans kraften i det engagemang som finns över ön.