Fler bostäder på landsbygden!

23 april 2019 19:30

För att hela Gotland ska utvecklas behövs fler bostäder på landsbygden.

Det byggs som aldrig förr i Visby. Det är bra, men det är ett underskott på bostäder på de mindre orterna och på landsbygden. Det behövs såväl hyresrätter som bostadsrätter och bostäder för seniorer.

Det är bra att Gotlandshem nu planerar att bygga, bland annat i Hemse. Här måste man dock fundera på hur man bygger för att få en rimlig hyresnivå, som de som behöver bo där klarar av. Det är också viktigt att man blandar bostäder för olika kategorier och åldersgrupper; segregation är något man bör undvika, anser vi.

Det finns goda exempel att studera i andra delar av landet. I Nyköpings kommun till exempel, har man lyckats bygga kostnadseffektivt och fått en rimlig hyresnivå. Hela Sverige ska leva, Sörmland har länge drivit på för lägre byggkostnader och lyckats nå resultat.

Byggande på landsbygden är en utvecklingsfaktor för hela Gotland. Det är också nödvändigt att minska trycket på Visby, som delvis beror på att det är nästan bara där det produceras bostäder. Vi tror att många kanske skulle vilja bo på landsbygden, om möjligheten fanns.

Vi anser att det är ett samhällsansvar som vilar på såväl Regionen som Gotlandshem. Kanske kan man inte räkna med lönsamhet på kort sikt, utan måste våga ha ett längre perspektiv.

Vi vill se en stark utveckling för hela Gotland!

Så jobbar vi med nyheter
Styrelsen för Hela Sverige ska leva, Gotland