Gotland behöver ett företagsklimat och en politik som stimulerar till nya jobb. En politik där vi ser möjligheter för hinder. Våra gotländska småföretag ska kunna växa och nyanställa genom tillgång till rätt utbildad arbetskraft och ett konstruktivt innovationsklimat. Bra bostäder runt om på Gotland med närhet till bra service är en viktig pusselbit för att Gotland ska attrahera fler invånare och besökare. Uppsala universitet Campus Gotland, är en annan viktig faktor för kompetensförsörjning och utveckling. Vi behöver också satsa mer på bra och miljövänliga kommunikationer. En ökad tillväxt, ökad befolkning och fler i jobb behövs för att klara framtidens finansiering av vår gemensamma välfärd.