Helt fel att sälja Kanonen 1

24 november 2017 11:22

En majoritet bestående av socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister och moderater förslår försäljning av Kanonen 1, Universitetets och bibliotekets lokaler. Genom försäljning tappar Region Gotland rådighet över den absolut viktigaste strategiska fastigheten vi har för Gotlands utveckling. Vi anser att Uppsala Universitet, Campus Gotlands verksamhet är en överlevnadsfaktor för Gotlands långsiktiga utveckling. Affären är den näst största fastighetsaffären i regionens historia, köpeskillingen ligger på 187,5 miljoner kronor. Reavinsten är 96 miljoner kronor.

Vi är väldigt kritiska till denna försäljning av följande skäl.

• Fastigheter som man själv har verksamhet i långsiktigt skall man äga. Lärdomar från försäljningen av äldreboenden visar att det blir dyrare att hyra. Regionen utnyttjar 24 procent av fastigheten till Almedalsbiblioteket.

• Att genomföra en direktförsäljning utan konkurrens är direkt olämpligt på så stora objekt och följer inte regionens policy.

• Regionen rear ut fastigheten till ett pris som är 21,5 miljoner under värdering!

• Försäljningarna av gamla brandstationen, båtfabriken och försäljningar i innerstan har alla sålts långt över utgångspris och värdering. Mycket tyder på att man därmed skänker bort minst 21,5 miljoner kronor, troligen långt mer!

• Affären leder till sämre driftsekonomi för regionen. Fastighetens driftsnetto är i dag positivt. Framöver får vi istället betala 3,6 miljoner kronor i hyra för Almedalsbiblioteket.

• Fastigheten i mycket gott skick, utredning visar att underhållsbehovet på fastigheten är cirka 3 miljoner kronor inom en tioårsperiod. Eventuella ombyggnader läggs på hyran.

• Ska man sälja så skall det göras som ett samlat paket med tydliga motkrav på investeringar i studentlägenheter och utökade studentlokaler som kan utveckla Gotland. Nu ställs inga motkrav alls!

• Ska man sälja denna nyckelfastighet så ska det göras efter att pågående detaljplanearbete i inre hamnen är klart. Spelplanen skall vara klar innan man går till eventuell försäljning.

Det är med stor förvåning vi ser att dessa fyra partier är på väg att rea ut vår absolut viktigaste fastighet. Extra uppseendeväckande är det att Moderaterna stödjer denna affär med tanke på hur de stoppat försäljningen av bland annat gamla Östersol och A7-tomterna, men här är de beredda att skänka bort minst 20 miljoner!

Centerpartiet tycker den föreslagna affärens upplägg är fel, fel, fel. Därför kommer vi att rösta emot denna försäljning i regionfullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter
Eva Nypelius (C) Lars Thomsson (C) Stefan Nypelius (C)