Illvillig attack på sportfisket

18 mars 2018 16:04

Svar till insändaren ”Sportfisket dödar fisk till ingen nytta”.

I GA 16/3 gick pseudonymen ”Husbehovsfiskare” ut med en skarp attack mot hela kollektivet sportfiskare.

Bakgrunden är resultat från en gotländsk studie som visar att sportfiskare vid fiske efter havsöring här på Gotland i stor utsträckning återutsätter fisk, sså kallad catch and release. Insändarskribentens uppfattning är att fisk är bra livsmedel och att vi (sportfiskare) ska ”sluta leka med maten”.

Vi håller verkligen med om att fisk är bra livsmedel, så länge man håller sig till givna kostråd.

Inom sportfisket är dock catch and release en sedan länge accepterad metod. Catch and release praktiseras till exempel när man släpper tillbaka en fisk som inte håller fastställt minimimått (att den alltså måste släppas tillbaka), eller när fisken är i dålig kondition på grund av att den kanske nyligen har lekt eller helt enkelt när man värnar en levande fisk mer än en död och därför släpper den åter i vattnet.

För att släppa tillbaka en fisk och optimera chanserna för att den också ska överleva ska fisken förstås hanteras så varsamt som möjligt och skadad fisk som till exempel blöder från gälarna ska avlivas. Det är dock odiskutabelt att catch and release är ett sätt att värna ett bestånd och se till att det finns fisk i framtiden, och dessutom för fler, till skillnad från om all fisk som fångas ska avlivas. Med de mängderna sportfiskare som nu kommer till Gotland skulle i så fall gotländska öringbestånd snart vara knäckta.

Företrädare för sportfisket och husbehovsfisket har under många år i olika sammanhang suttit vid samma bord och diskuterat förvaltningsåtgärder för fiskbestånd runt Gotland, och i vissa fall också lagt gemensamma förslag. Ett utspel liknande det i GA bidrar tyvärr inte till konstruktiva framtida diskussioner.

Det är beklagligt att ”husbehovsfiskare” på det här sättet och i den här formen ondgör sig över hela kollektivet sportfiskare, som med en lång tradition av både ideell och professionell fiskevård arbetat och arbetar oförtrutet för att bevara och stärka ekonomiskt och ekologiskt värdefulla fiskbestånd för framtiden.

Så jobbar vi med nyheter