Låt oss bygga!

17 september 2019 14:45

Gotlandshem är den största hyresrättsaktören på Gotland, med 4 600 lägenheter. Det utgör cirka 16 procent av alla bostäder på ön. Av dessa ligger 1 200 lägenheter utanför Visby. 

Gotlandshem projekterar för närvarande för byggnation av nya hyreslägenheter i Slite, med planerad inflyttning 2021. Projektet kommer att utvärderas innan beslut kan tas om ytterligare nyproduktion utanför Visby. Anledningen är de relativt höga produktionskostnaderna, vilket leder till högre hyror. 

Bolaget ska inte riskera den långsiktiga ekonomiska hållbarheten i investeringar. Vi måste ta väl grundade och noggrant genomtänkta beslut.

Vår uppfattning är att bostadsbristen inte blir löst med enstaka åtgärder och inte heller enkom av Gotlandshem. Det krävs en fortsatt hög produktion av både villor, bostadsrätter och hyresrätter. De omfattande planarbeten som just nu pågår från regionens sida är bra och ger goda förutsättningar inför framtidens bostadsförsörjning, men det löser tyvärr inte dagens problem. Så vad gör vi?

För att möta behovet av både nya hyresrätter och underhåll i bolagets befintliga bostadsområden har Gotlandshem förstärkt organisationen med flera byggprojektledare. Vi har en hög kapacitet att driva dessa projekt. Vi är så redo som vi kan bli och nya kvarter byggs just i detta nu.

Faktum kvarstår dock, att det som hindrar oss från att bygga ytterligare är bristen på planlagd mark, framförallt i Visby. Visa oss marken så bygger vi.

Så jobbar vi med nyheter
Elisabeth Kalkhäll, vd, AB Gotlandshem,Roger Wärn, styrelseordförande, AB Gotlandshem