Låt Visby hamn vara hamn

11 mars 2019 19:30

Med anledning av Region Gotlands begärda synpunkter över utveckling av Inre Hamnen i Visby vill jag lämna följande synpunkter och förslag.

Visby Hamn har under olika utvecklingsfaser varit Gotlands livsnerv, vad gäller handel och kommunikationer. Med andra ord har hamnverksamheten varit helt avgörande för Gotlands överlevnad och välstånd.

Sjöfarten inom Visby hamn är fortfarande den viktigaste förbindelselänken med fastlandet och omvärlden. Låt inte nuvarande hamnanläggningar (kulturarv) i Inre Hamnen försvinna i en iver att exploatera hamnområdet! Även om det är väldigt lockande att svepas med i alla upptänkliga spännande saker man skulle kunna göra/bygga i området.

Värna om att bibehålla reservplatser/kajplatser för färjetrafiken, statsfartyg och andra fartyg i Inre Hamnen. I dagsläget finns ingen alternativ hamn för dessa verksamheter/fartyg.

Dessutom behövs expansionsmöjligheter för bland annat gästhamnverksamheten i Inre Hamnen både på land och till sjöss. Jag avser utökat antal gästbryggor och delvis nya servicebyggnader inklusive nytt gästhamnskontor.

Sannolikt kommer Gotland att vara lika beroende av hamnens olika delar även i framtiden.

Lär gärna av misstag från andra kommuner och regioner, där de bittert ångrat en expansion av stadskärnan inom tidigare planlagt hamnområde! Framförallt avser jag nybyggen av bostäder, hotell med mera. Klagomål på störande buller från sjöfarten har ofta skapat stora problem i sådana sammanhang. Speciellt har tidigare etablerade hamnverksamheter drabbats.

Mitt förslag: Låt nuvarande detaljplan vara intakt (allmän hamn). Hamnen ska även fortsättningsvis vara ägd av regionen.

Jag uppmanar alla som har synpunkter över Inre Hamnens framtida detaljplan (utveckling), att lämna yttrande till Region Gotland senast 2019-03-31. (Se: ”Tyck till om Inre Hamnen I Visby” på regionen hemsida.)

Många med mig lockas av att se och njuta av den levande hamnen i Visby. I Sverige är det nästan unikt numera att en aktiv hamn ligger inne i staden. Allmänheten kan i många fall inte se eller nå en hamn, eftersom den oftast flyttats långt ut från stadskärnan. Dessutom är många hamnar oåtkomliga på grund av säkerhetsskäl.

Ett rekreationsområde/strövområde för allmänheten bör skapas på Holmen. Det skulle säkert uppskattas att få ett trivsamt hamnnära strövområde med bland annat anpassade planteringar, utegym och bänkar med några ”fikabord”.

Jag föreslår också att det skapas en mindre marknadsplats på Holmen med små samlade marknadshus och säljstånd (typ i Nynäshamns gästhamn) eventuellt i anslutning gästhamnsverksamheten. En sådan verksamhet skulle säkert uppskattas av många.

Så jobbar vi med nyheter
Ulf Hegner Pensionär (hamningenjör och före detta hamnchef)