Många behov att prioritera

6 mars 2019 16:06

Många behov knackar på dörren, många önskar nya anläggningar. Mats Petterson skriver om sin frustration över det i GT den 6/3.

Jag kan förstå honom, det är svårt att orka finansiera allt man vill ha, och vad gäller hall för gymnastiken såg det ju ut som en lösning var i sikte.

Men trots att jag förstår, vill jag kommentera några saker.

Det är dels frågan om vad som byggts och inte byggts på senare år, Mats lyfter fram flera idrotter med önskemål, hockey, friidrott, hästsport.

Min bild efter många träffar med idrotten genom åren är att ny arenahall var det viktigaste och därför sattes främst. Är det en missuppfattning, var det något annat som borde byggts istället?

Mats skriver också att Region Gotland räddat sina bokslut genom att sälja fastigheter och därför inte kan satsa på nya lokaler för idrotten.

Jag delar inte den bilden, äldreboenden såldes för att kunna betala av på låneskulden och ge utrymme för nya investeringar.

Universitets lokaler av delvis samma skäl, men också för att få en bra fastighetsägare som kan vara med i Uppsala universitets växande framöver.

I inget fall har det varit för att rädda något driftresultat, den typen av intäkter får inte ens räknas med i det som kallas balanskravsresultat, och som dessa år trots stora underskott främst inom sjukvården ändå varit positivt. Det totala resultatet med dessa försäljningsvinster har vissa år blivit väldigt högt, och gett möjlighet att som planerat betala av lån eller bygga mycket utan att låna mycket.

Försäljningarna har alltså underlättat nya investeringar i bland annat arenahall och ny gymnasieskola, och minskar de framtida kostnaderna, inte tvärtom.

Vi i Vänsterpartiet tycker fortfarande att en hall för gymnastiken är både prioriterat och möjligt att genomföra – vi hoppas alliansstyret inte slarvar bort den möjlighet som öppnat sig där.

Förutom det anser vi att en bra simhall i Visby bör vara nästa stora projekt. En simhall är viktig både för idrotten och för folkhälsan.

Det kommer i så fall att ta upp en stor del av utrymmet för investeringar de närmaste åren.

Så jobbar vi med nyheter
Brittis Benzler Vänsterpartiet