Visst är det väl underligt att på landsbygden ska de som sägs tjäna på turismen ordna och betala för servicen. Med den motiveringen drar tekniska nämnden in bajamajor i Sandviken, Djupvik och på Tofta.

I Visby ska Regionen satsa på gångbro för miljoner för kryssningsturister och gissa om det ska byggas toaletter för dessa besökare. Det är ju säkert till glädje och nytta för köpmännen i Visby centrum, som genom framgångsrik lobbying ligger bakom satsning på kryssningskaj. Självklart ska Visbyköpmännen, som tjänar på kryssningsturismen, också ordna och betala för den servicen.