Nöden alltid störst i Visby?

14 september 2017 11:40

Visst är det väl underligt att på landsbygden ska de som sägs tjäna på turismen ordna och betala för servicen. Med den motiveringen drar tekniska nämnden in bajamajor i Sandviken, Djupvik och på Tofta.

I Visby ska Regionen satsa på gångbro för miljoner för kryssningsturister och gissa om det ska byggas toaletter för dessa besökare. Det är ju säkert till glädje och nytta för köpmännen i Visby centrum, som genom framgångsrik lobbying ligger bakom satsning på kryssningskaj. Självklart ska Visbyköpmännen, som tjänar på kryssningsturismen, också ordna och betala för den servicen.

Så jobbar vi med nyheter
Surkarten

Ämnen du kan följa