Svar på insändare från signaturen ”Bofast” som undrar om man inte kan införa en taxa för året runt-boende och en annan för sommarboende?

Det har vid olika tillfällen under åren diskuterats att införa sommar- och vintertaxa. Detta skulle i så fall endast kunna fungera om alla läser av sina mätare exempelvis 31 maj och återigen 31 augusti. Det kräver att ”sommarboende åker ner” för att läsa av, vilket inte vi ser som en möjlighet. Däremot om alla vattenmätare är utbytta till fjärravläsning blir detta teknisk möjligt. Några beslut om att byta ut alla vattenmätare finns inte.

Det är riktigt, som insändarskribenten skriver, att alla vatten- och avloppsabonnenter på Gotland får betala för exempelvis vattentransporter till exempelvis Fårö (eller till någon annan ort). Alla vatten och avloppsabonnenter betalar samma taxa oavsett om man bor nära eller långt ifrån ett vatten/distributionsverk. Det är beslutat av politiken.

Det bör nämnas att Region Gotland har i flera år letat och även delvis hittat grundvatten på Fårö för att kunna förse nuvarande verksamhetsområde. Det område det handlar om är alltså endast det område vid Sudersand som idag får kommunalt vatten, och det området är inte särskild stort. Om man på Fårö bygger en fastighet utanför verksamhetsområdet, så ska fastighetsägaren ha en enskild brunn. Att lösa vattenförsörjningen på Fårö är en prioriterad fråga i den nya vatten- och avloppsplanen som är på gång. År 2016 började provpumpning av en eventuellt ny vattentäkt i Ava och den provpumpades även 2017. Dessa två somrar kördes inget vatten till Fårö med undantag av enstaka tillfällen vid driftstörning i verket. Vi provpumpar även Ava-täkten denna sommar men med mycket mindre kapacitet för att se om vattenkvaliteten hålls stabil, vilket den tyvärr inte gjorde 2016 och 2017.