Politik med bristande belägg

1 december 2017 14:56

Anna Hrdlicka (M) föreslår trång kullerstensbelagd bakgata som bilfria Visby hamns nya genomfartsled

Med ett förflutet inom vårdutveckling och forskning välkomnar jag alltid väl genomtänkta förändringar och resultat som bidrar till förbättringar. Politiker Anna Hrdlicka (M) vill förvandla Visby Hamn till Gotlands bilfria svar på Nyhamn i Köpenhamn. Hamnen nya genomfartsled blir då en kullerstensbelagd trång bakgata som saknar kapacitet för detta. Beslutsprocessen verkar ha hoppat över viktiga steg där säkerhet, miljö, risker och konsekvenser analyseras för att ett bra beslut ska kunna fattas.

Det är inte första gången som Hrdlicka utan egentligt beslutsunderlag ”kastar ut en motion” i media. Tidigare förslag ville förbjuda leveranser i innerstaden efter klockan 11:00. Nyanlända migranter skulle utbildas till brandmän, på grund av rekryteringsproblem av brandmän på ön. ”Otroligt pinsamt, ett löjes skimmer” beskrev Hrdlickas sina insatser inom politiken i samband med en fastighetsaffär.

Kontaktar Anna Hrdlicka för att få ta del av information och beslutsunderlag. Får istället en historielektion, ”hennes egen gata” Waller Plats är hårt trafikerad dygnet runt, sjungande, skrikande människor vinglar hem i natten utanför hennes bostad. Får veta att Adelsgatan tidigare var biltillåten och Österport var öppen för biltrafik. Parkeringslapparna var sladdriga, och hål trycktes för timme och minut.

Det saknas beslutsunderlag där miljöpåverkan, flödessiffror, trafikflöde över tid, trafikföring och körfältindelning gällande Skeppsbron och Korsgatan redovisas. Korsgatans bredd tolererar möte av två personbilar, bredare fordon använder trottoar vid möte för att undvika kollision. Leveransfordon kör upp på trottoarer för inte blockera gatan, med risk för kollison med fotgängare och cyklister. Möte med lastbil, buss är inte fysiskt möjligt.

Forskning kring miljö och högre buller vid friktion däck mot gatsten finns väl dokumenterat. Kostnad för slitage uppgår till ca 393 kr/kvm för gatsten jämfört med asfalt ca 153 kr/kvm. Underhåll i form av byte och ifyllning av nya stenar fodrar ett mer krävande hantverksarbete.

Efterlyser politikens ansvar att demokratiskt, diplomatiskt och empatiskt bjuda in medborgare till samtal och diskussion innan beslut klubbas. Väl genomförda transparenta beslutsunderlag med risk –och händelseanalyser måste finnas.

När maktens människor sluta lyssna – byt ut dem (Astrid Lindgren).

Så jobbar vi med nyheter
Marianne Nordahl