Regionkassan ett duschmunstycke

4 oktober 2018 16:27

Regionens delårsrapport nummer två är ute nu.

När Sverige befinner sig i en högkonjunktur, turismen slår nya rekord, bostadsbyggande ligger högt och arbetslösheten är lägst i landet inom denna region så klarar ändå inte grönvänstern att arbeta med de delar inom regionen som kräver utveckling.

Det finns mycket pinsamma avsnitt i denna delårsavsnitt där det fortfarande står stilla och där kostnader fortsätter att ticka utan att det förnärmelsevis ger Gotlands skattebetalare ett ökat utfall för de skattekronor som var och en av oss betalar in.

Ett ord som jag saknar i denna delårsrapport är, slöseri, det borde finnas en kolumn i bokföringen där man gjort en analys av de skattepengar som man har förbrukat som inte uppfyllt ett kortare eller längre mervärde för skattebetalaren?

De politiska kompisarna Fohlin och Nypelius gör samma analys, staten har skickat för lite pengar till Gotland och därför blir det hål i plånboken? Ja, men det är ju strålande skulle Vanheden ha sagt. Min egen analys är att hålen i plånboken är att jämföra med ett duschmunstycke, det verkar inte finnas någon tydlig strategi för hur dessa hål ska täppas till och ett kreativt ledningsstöd med ett tydligt mandat till förvaltningens chefer.

Sex av tio nämnder går med underskott och det är samma nämnder år efter år? Något är fel, vem ska göra rätt analys och vem ska vidta åtgärder?

Så jobbar vi med nyheter
Medborgare och skattebetalare