Så stoppas de ungas brottslighet

11 februari 2019 18:12

När allt fler unga provar knark av olika sorter och därmed inleder en kriminell karriär, så är det inte bara en polisiär uppgift att stoppa de ungas kriminella karriärer. Det är många i det gotländska samhället, som måste ta ansvar för att snabbast möjligt bryta de ungas knark- och brottlighetskarriärer.

På ett frukostmöte av FINSAM i höstas efterlyste de engagerade och duktiga kommunpoliserna Conny och Moa ett sätt att jobba man använt i Södertälje. Det kallas Social insatsgrupp. För att skapa stöd och tryck på den unge, som är i riskzonen eller redan påbörjat en kriminell karriär, så samverkar polisen, socialtjänsten, skolan och fritidsgårdarna och bildar stödgrupp för den unge. Om föräldrar och den unge ger sitt medgivande, kan de olika aktörerna agera offensivt, utan att sekretessen lägger hinder i vägen.

Jag gav då socialförvaltningen i uppdrag att utreda, om vi kan bilda Social insatsgrupp på Gotland, då vi ju bland annat på Bingebyområdet sett unga som fladdrade i början på en kriminell bana.

På senaste socialnämndsmötet beslöts att vi inte bildar en social insatsgrupp, men att vi intensifierar samarbetet mellan de olika samhällsaktörerna och får i princip ett system med social insatsgrupp.

Då kan dessa olika aktörer intensivt samverka med respekt för varandras uppgifter och befogenheter, och att öppenhjärtig samverkan istället för revirbevakande, kan förhindra att den unge ramlar vidare i en kriminell eller missbrukarkarriär.

Detta sätt att jobba med bred samverkan mellan polis, socialtjänst, psykiatrin, missbruksvården, skolan, fritidsgårdar, föräldrar och civilsamhällets olika organisationer är den enda framgångsrika vägen för att kunna stoppa ungas kriminella karriärer och hindra dem från att fastna i narkotika och spritmissbruk.

Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta driva på denna samverkan mellan olika aktörer, så vi kan rädda allt fler unga från att bli missbrukare och kriminella.

Så jobbar vi med nyheter
Håkan Ericsson (S) 2:e vice ordförande i Socialnämnden