Sportfisket dödar fisk till ingen nytta

15 mars 2018 13:51

Varför ska sportfiskarna stå vid stränderna och fånga en massa öringar som de sedan inte vill ha utan släpper tillbaka dem i vattnet. (Catch and release.)

Enligt en nyligen publicerad gotländsk studie/rapport så fångade sportfiskarna förra året 30 000 havsöringar längs de gotländska stränderna. Av dessa återutsattes 27 000.

Husbehovsfiskarna fångade under samma period 4 000 havsöring för konsumtion.

Forskning från Irland gjord på sändarförsedda laxar visar att 45 procent av de återutsatta fiskarna dör efter att ha fångats på drag.

I Sverige genomförs ingen samordnad forskning på detta område. Främst för att både myndigheter och sportfisketurismen satsar så hårt på denna fiskeform, som dessutom påstås skapa välstånd i glesbygd. Forskningsresultatet vore kanske att skjuta sig själv i foten.

Man kan lätt förstå varför vissa länder förbjudit 2catch and release". Till vilken nytta ligger 10 000 gotländska havsöringar och ruttnar på havsbottnen i redan övergödda Östersjön? Fisk är bra livsmedel och sluta lek med maten.

Så jobbar vi med nyheter