Stärk vuxenutbildningen!

15 mars 2019 17:24

Vuxenutbildningen behöver moderniseras och tydligare fokusera på den enskilda individen, så att fler kan välkomnas in på arbetsmarknaden och få chansen att stå på egna ben. När förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras i snabb takt behöver politiken anpassas så att vuxenutbildningen ska kunna möta framtidens behov.

Under förra mandatperioden skrev Moderaterna en motion till regionfullmäktige där man föreslår ett nytt ersättningssystem för aktörer som anordnar vuxenutbildning. Motionen skrevs för att belysa att vuxenutbildningen fått en allt mer central roll i samhället, i takt med att arbetsmarknaden förändras och enkla jobb försvinner. Här har den gotländska politiken en läxa att göra. Vi behöver i större utsträckning möjliggöra livslångt lärande och skapa förutsättningar för att byta spår mitt i livet. På så vis ska människor kunna hitta en plats på arbetsmarknaden även när den är i snabb förändring.

Alliansen på Gotland är eniga kring detta och har som ambition att låta vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitik ta större plats under den pågående mandatperioden. På vårt Gotland ska alla ha chansen till utbildning och jobb. Ingen ska behöva hamna utanför på grund av otillräckligt stöd.

Det finns idag många bra exempel från svenska kommuner som lyckats hänga med i utvecklingen och vänt de negativa trenderna där vissa grupper hamnat utanför. Bland annat Nacka kommun som i sin modell möjliggör flera olika aktörer för ökad specialisering så att vuxenutbildningen kan anpassas till den enskilde individens behov. Det finns flera exempel på kommuner som format valfrihetssystem där utbildningen är direkt knuten till jobbmål som ska resultera i arbete. Enligt oss i Alliansen är det centralt – att all vuxenutbildning fokuserar på att man ska gå vidare till arbete.

Vi på Gotland behöver lära från de positiva exempel som finns i andra delar av vårt land. Med en bättre vuxenutbildning kan vi bättre ta tillvara på människors färdigheter, säkra kompetensförsörjningen för öns arbetsgivare och få en arbetsmarknad där fler hittar sin plats.

Därför vill vi i Alliansen modernisera och utveckla vuxenutbildningen!

Så jobbar vi med nyheter
Eva Nypelius (C) Ordf. Regionstyrelsen Jesper Skalberg Karlsson (M) Vice ordf. Regionstyrelsen Johan Thomasson (L) Gruppledare Liberalerna Sara Lidqvist (KD) Gruppledare Kristdemokraterna