Samhället har på några få år kraftigt förändrats. I tonläge och framtidstro. Mörka krafter har fått stor plats i det offentliga rummet med sina skall om nationalism, etnisk rensning, religiös enfald och hat mot allt som är annorlunda. Det finns idag krafter som vill relativisera och normalisera nazism och rasism. Omöjligt för bara några år sedan. Nygamla tankar har smugit sig in i samhällskroppen. SD:s närvaro i svensk politik har betytt att debatten har förskjutits till frågor som gör att många ser andra människor som hot – personifierat i flyktingen, tiggaren och muslimen. På sociala medier sprids budskapet att vårt land närmar sig systemkollaps tack vare de ”andra”. Domedagsprofetior får fäste och skapar oro.

Den klassiska konflikten i svensk politik har handlat om fördelningspolitik. Hur vi ska fördela våra gemensamma resurser är och förblir den stora politiska frågan. Men i årets val ser det delvis annorlunda ut. Nu behöver alla goda krafter, alla humanister och demokrater, stå tillsammans. Oavsett parti, livsåskådning och religion behöver vi lyfta fram: ”Allas lika värde”. Demokratin är inte längre endast arenan för samtalet – demokratins vara eller inte vara är huvudfrågan i höstens val. Detta kräver ett nytt ansvarstagande av alla partier oavsett om man är till vänster eller höger.

Det finns krafter som vill skapa oreda i det offentliga samtalet genom att flytta fokus från politikens sakfrågor, sprida politikerförakt och utmåla de minsta i samhället som det stora problemet. Och de lyckas rätt bra. Det demokratiska samtalet riskerar att hamna i marginalen.

Jag tackar Gud för det demokratiska fotarbete som görs vid valstugorna på Östercentrum. Det är en ren njutning att gå förbi där och se demokratins sanna ansikte i de ivriga samtalen, i brytandet av åsikter. Det är beundransvärt och tacknämligt att människor låter sig väljas till politiska uppdrag. Tack alla ni som står på listorna, alla ni som arbetar i valet, och det alldeles oavsett om du är C, V, Mp, M, KD, S eller L. Eller så arbetar du till exempel med det partipolitiskt obundna nätverket Rösta mer mänskligt. Ni är demokratins hjältar!

En del svartmålar hur det politiska läget kan komma att se ut efter valet. Enligt senaste opinionssiffrorna så får de partier som står för ”Allas lika värde” runt 82 procent av rösterna. Vackert och viktigt! Regeringsbildandet kommer att kräva prestigelöshet och extra kreativitet i år – men när svenska folket har sagt sitt så har humanismen segrat. Det finns alltså all anledning till optimism i demokratins namn!