Tillgängligheten god till reumatologer

20 december 2017 06:00

Svar till Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet, och Göran Löfqvist, ordförande Reumatikerdistriktet Gotland, angående orimlig väntetid.

Vi delar er uppfattning om att det är viktigt för patienter med misstanke om reumatisk sjukdom att få en bedömning hos en reumatolog inom så kort tid som möjligt. Detta med syfte att minska lidandet för den enskilde patienten och för att förhindra komplikationer som  en obehandlad reumatisk sjukdom kan ge. Vår statistik visar att 95 procent av alla nybesök genomförs redan inom 60 dagar (vårdgarantin gäller inom 90 dagar). Vi vet att resterande 5 procent av planerade nybesök bokas om eller skjuts på av patienten själv på grund av olika orsaker såsom andra planerade kontakter inom sjukvården, att man är bortrest eller andra orsaker som gör att man önskar få skjuta på sitt nybesök. Gotlänningarna ska känna sig trygga med att de får den vård de behöver på reumatologmottagningen och inom rimlig tid.

Så jobbar vi med nyheter
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Veronica Snoder tf verksamhetschef internmedicin, Visby lasarett Överläkare reumatologi och internmedicin