Unga ska inte låsas in

20 februari 2020 14:18

Moderaternas idétorka har skapat en befängd idé om att inrätta särskilda ungdomshäkten.

Nuvarande rättsväsende räcker säkert för att klara ungdomsbrottsligheten. Det bästa är väl att försöka ge ungdomarna någon form av sysselsättning så de kan tjäna lite pengar till sitt uppehälle. 

Att börja låsa in unga människor är en mycket dålig idé.

Många ungdomar rekryteras av knarklangare. Se hellre till att all knark som konsumeras av både ungdomar men framförallt av vuxna personer kan begränsas så mycket som möjligt. 

All alkohol som konsumeras i vuxenvälden ger många följdverkningar i samhället. 

Många ungdomar får kontakt med vuxenvärlden genom hög konsumtion av alkohol av olika slag. Det är bättre att ungdomarnas kontakt och påverkan av vuxenvärlden sker utan att det alltid ska vara obligatoriskt med fredagsgroggar och allt vin som konsumeras i hemmen. 

Idrottsrörelsen kan göra stor skillnad genom att sysselsätta ännu fler ungdomar på olika sätt.

Att börja låsa in unga människor skapar bara större brottslighet. Ju mer man samlar människor i fängelse, betyder bara att när strafftiden är slut har man fått många nya tips för att fortsätta på den inslagna brottsvägen. 

Fler möjligheter att få nybörjarjobb och tjäna lite pengar på detta underlättar för alla arbetslösa ungdomar att få ett bättre liv och bidra till samhällets utveckling. Ungdomarna är vår framtid. Att låsa in en del av dem gagnar inte vårt samhälle. Däremot kanske det behövs att vissa välavlönade  politiker bättre förstår sin uppgift att företräda väljarna.

Så jobbar vi med nyheter
Nils Hafdelin