Vi är inga elefanter

22 maj 2018 12:26

Förr sa man att sjukvården var en tegelsten som får regionens ekonomi att sjunka, idag är vi en elefant som klampar runt och förstör. Hur tror du Lars Thomsson att det känns för oss som jobbar hårt för att få sjukvården att fungera eller när en patient fått en svår sjukdom som gör att hen behöver dyr och avancerad vård. Att då vara elefanten som förstör för andra.

Se i stället på vad är det som orsakar kostnadsökningen. Hyrpersonal, höga läkemedelskostnader för ny avancerad och effektiva behandlingar. De drar upp kostnaderna. Dessa företag är vinstdrivande företag vars största mål är att få ut så mycket vinst som möjligt.

När skillnaden mellan inkomst och utgifter blir till nackdel för inkomsterna så finns det bara tre sätt att balansera det. Antingen minska kostnaderna eller öka inkomsterna, man kan förstås även gå från båda hållen.

Vänsterpartiet vill sätta gränser för ett vinstuttag ur välfärden räcker inte det så måste vi tillföra mera pengar.

Att minska kostnader på ordinarie personal kommer på långsikt att kosta mycket mera. Redan i dag så går många av oss på knäna för att det inte finns personal så det räcker. Många av cheferna ser väldigt slutkörda ut för att de ständigt måste jobba med att jaga vikarier.

När jag jobbade som mellanchef under ett par år så gick jag en jättebra internutbildning i hur man jobbar med att utveckla en verksamhet. I stora drag så gick den ut på detta, kartlägg hur det ser ut idag, sätt upp mål för hur du vill ha det. Identifiera vilka hinder det är som står i vägen för att vi ska nå målen.

Ganska enkelt kan man tycka.

Vi politiker borde resonera mera kring hur vi når målen.

För någonstans så säger vi alla att vi vill ha en bra vård vi kan lita på.

Men det är vägen dit som skiljer oss åt.

Så jobbar vi med nyheter
Peter Barnard Vänsterpartiet