Vi gläds om bygget stoppas

10 februari 2019 14:32

I Gotlands Tidningar står det att kritiken är hård efter det att länsstyrelsen har förkastat detaljplanen för Vändburgs hamn. Vi vill inte att det ska stå oemotsagt!

De flesta bofasta i Hamra med omnejd (även sommarboende) har varit och är oroliga för den storskaliga exploateringen av hamnen som två fastlandsboende vill tjäna pengar på. Detaljplanen innehöll 70 tvåvåningshus och restaurang samt parkeringsplatser för över 100 bilar. Nu upphävs detaljplanen på grund av alltför dåligt underlag i vatten- och avloppsredovisningen.

Vi vill inte ha en spökstad under 10 månader om året! Under två månader på sommaren kommer tillgängligheten till hamnen att vara begränsad för allmänheten. Om hamnområdet kommer att bebyggas med 70 stora hus och små bodar utefter kajkanterna så kommer hela området att kännas privatiserat och ockuperat av husägarna. En storskalig bebyggelse kommer även att medföra begränsningar i framtida hamnanvändning och fiskeverksamhet.

Söder om hamnen finns Hammarshagehällar, ett fascinerande och vackert raukområde som sommartid besöks av många cyklister och vandrare. För att nå raukfältet måste man enligt planen passera rakt igenom en smal bygata med parkeringsplatser, vilket kan medföra risk för olyckor. Där vatten- och avloppsanläggning är tänkt att byggas finns nu en fin liten strandäng med orkideer!

Vi är glada om bygget inte blir av!

En verksamhet i hamnen och några hus, kanske ett vandrarhem och restaurang/café som skapar arbetstillfällen, har vi inget emot, men absolut inte ett överbebyggt hamnområde!

Det är sorgligt att Region Gotland inte inser kulturlandskapets värde för både turister och boende. Det unika med Gotland är våra naturvärden och strändernas tillgänglighet. Det är viktigt att det genuina i gotländsk bebyggelsetradition och kulturlandskapet bevaras. Om vi tillåter överexploatering bygger vi bort det unika och Gotland förlorar en bit av sin själ.

Så jobbar vi med nyheter
Agneta och Per Ojmunds, Annie Sallmunds, Annika Norrgårde, Arvid Ojmunds, Agnes Ojmunds, Birgitta Sallmunds, Ellinor Hulehällar, Emeli Sallmunds, Gunnel och Sture Suders, Ingegerd Skogs, Karl-Johan och Gudrun Långmyre, Margit Storms, Monika Skogs, Peter Storms, Siv Bertelsmässe, Sonja Vambi, Sussi och Sven Ojmunds, Torsten och Gerd Skolan, Viveka och Göran Norrgårde, Ylva Sallmunds med flera (alla är fast boende i Hamra)