…och så garnerar vi med lite kultur?

Vårt behov av kultur beskrivs ofta som något som kan tillfredsställas först när en hel hoper andra behov redan har blivit tillgodosedda.

21 mars 2013 10:00

Kultur är en lyx vi kan unna oss att njuta av när vi mättat våra magar, klätt våra kroppar och byggt våra hus. Jag skulle vilja vända på det och påstå att kultur är nödvändigt för att vi ska kunna mätta våra magar, klä våra kroppar och bygga våra hus.

Kultur är mänsklig verksamhet och berör grundläggande mänskliga behov. Människan behöver gemenskap, närhet och stimulans. Hon behöver vara skapande och hon behöver andras kreativitet. Som navelskådande solitär förtvinar hon. Kultur handlar, kort och gott, om vår överlevnad.

Kultur i en snäv betydelse kan fokusera på vissa speciella uttrycksformer av mänsklig verksamhet. Hit hör konst och musik, prosa och poesi, film och teater. Dessa uttrycksformer kan, var och en på sitt sätt, sägas vara ett koncentrat av idéer, känslor, upplevelser, åsikter och insikter. Ett collage, ett gitarriff, en biografi, en poetisk ordvändning, en kärleksfilm eller en teaterkomedi har avsändare och mottagare. Kultur handlar på så sätt om mänskliga relationer, dvs. om hela vår mänskliga existens.

Kulturlivet på Gotland handlar om våra relationer här; med varandra, med besökare, med affärspartners och med andra. Den privata och den offentliga liksom den kommersiella och den ideella sfären är impregnerad av kultur och utvecklas med kultur. Om kulturlivet blomstrar kan också våra privatliv, vår offentliga verksamhet, vårt näringsliv, vårt föreningsliv blomstra. Vissnar kulturlivet vissnar det andra också. Kulturen måste ha en grogrund och tillåtas växa – då växer allt det andra också.

Det betyder inte minst att kulturen inte bara har en hög, utan dessutom en växande, kommersiell potential. Här finns det helt enkelt deg att fylla lädret med! Men då måste positionerna flyttas fram. Och vi gotlänningar måste ta befälet. Det kan vi inte överlåta till några kringresande gycklare, inte till någon förstenad offentlig centralinstitution i huvudstaden, inte till den alltmer fördummande underhållningsindustrin. Viljan, kraften och inriktningen måste finnas här.

Och det räcker inte med Fornsalen, några medeltidsruiner och ett antal övervintrade drejande hippies här och var i socknarna. Det måste till mer och annat. Och jag tror mig veta att det också finns såväl annat som mera här! Men det som finns måste sättas i rörelse och hållas i rörelse.

Kulturen får inte reduceras till lite garnityr ovanpå något som redan finns. Kulturen måste få vara den mylla ur vilken ny kraft hämtas och nytt liv spirar.

____

Hiss & diss (tillägnas i dag naturen)

Det hissar vi:

Att ljuset återvänder.

Och det dissar vi:

Att ljuset inte återvänder tillräckligt snabbt.

Så jobbar vi med nyheter