På Gannarve gård i Fröjel socken finns en anrik gammal samling med alla möjliga varianter av droskor och åkvagnar. Det var Kerstin Herlitz far, Joel Herlitz, som var upphovsman och ägare till samlingen som består av ett 20-tal vagnar.

– Det började på så sätt att många började ringa till min far och fråga om han ville ta över deras gamla vagnar. De skulle annars eldas upp, säger nuvarande ägaren Kerstin Herlitz, så min far tog över dem.

Joel Herlitz köpte även in flera av vagnarna på auktion runt om på Gotland.

Artikelbild

| Den anrika vagnsamlingen på Gannarve museum är nu till salu.

På museumet finns ett stort antal gamla jordbruksredskap, men det är just vagnsamlingen som sticker ut. I samlingen finns alla typer av vagnar, droskor, charabanger, jaktvagnar, enklare åkvagnar och så kallade landåer.

Anledningen till att vagnsamlingen säljs är för att det skulle innebära stora omkostnader att restaurera alla vagnarna.

– Det blir ett visst förfall med dessa gamla vagnar. Nu står de inomhus, så det slits inte så mycket. Men det är gamla vagnar.

En av vagnarna ska ha använts som skjuts när Gotland hade kungligt besök.

Artikelbild

| En av vagnarna ska ha använts för att skjutsa Oscar II.

– Enligt uppgifter så ska Oscar II ha åkt i en av vagnarna när han invigde tågstationen i Hemse 1894.