Hoburgs hembygdsförening, som driver Bottarve museigård, har tidigare gjort filmer som "Hur man går på visit på Gotland", "Leit um drikke" och "Dei mått raid si". Filmerna har gjort succé i sociala medier.

Den senaste, "Släktutredningen", beskriver hur det går till när två gutar, som inte känner varandra, träffas. Två frågor är viktigare än alla andra: "Var kommer du i från?" och "Vem är du släkt med?"

Ing-Marie Tellström är den som presenterar innehållet i filmen.

Varför är det så viktigt för gutar att veta var man kommer ifrån och vem man är släkt med?

– Ja, man vill ju placera in dem i sitt sociala sammanhang. Jag vet inte om det är speciellt för Gotland, jag skulle tro att det var likadant i hela landsbygden förr i Sverige.

Men en skillnad är gotlänningarnas förhållande till sockennamnen.

– Jag har märkt att på fastlandet talar man aldrig om vilken socken man är ifrån, utan i så fall är det närmaste samhälle eller närmaste stad som man anger som adress. Men här är det alltid sockennamnet och dessutom gårdsnamnet man anger.

Att hembygdsföreningen började göra de populära filmerna är tack vare Ing-Marie Tellströms dotter Carin Tellström.

– Vi dokumenterar alltid saker och ting. Det gamla vanliga sättet, att skriva en artikel eller skriva och trycka det i en bok känns lite gammaldags. Hon tyckte att vi skulle filma istället. Så det är för dokumentationen vi gör det, för att bevara gamla seder och bruk, säger Ing-Marie Tellström och fortsätter:

– Det är ett modernt och lite roligare sätt, man förklarar inte så mycket utan man spelar upp det som det är.