Hemska bilder visar våld mot kvinnor

Mer än en tredjedel av alla kvinnor i världen utsätts någon gång i livet för fysiskt eller sexuellt våld. Att det kan ske i fruktansvärda former visar Gotlands Museums nya utställning.

14 oktober 2017 11:00

Journalisten och författaren Karin Alfredsson har länge arbetat med att skildra mäns våld mot kvinnor. Tillsammans med kollegan Kerstin Weigl inledde hon projektet ”Cause of death: woman” (Dödsorsak: kvinna). Till det knöts fotografen Linda Forsell. 2010 till 2012 reste de runt i tio länder för att skildra hur våldet mot kvinnor kan se ut.

– Det var ett jätteintressant men tungt jobb. Mot slutet, när jag jobbat ett och ett halvt år med projektet, kände jag mig nedstämd. Man ska nog inte jobba heltid med ett ämne som berör en så starkt, säger Linda Forsell medan hon rättar till bilderna på museets väggar.

Utställningen visar sammanlagt ett hundratal bilder från USA, Sydafrika, Egypten, Sverige, Pakistan, Mexiko, Brasilien, Kongo, Spanien och Ryssland. Bilderna är uppdelade i sju olika teman: De mest utsatta, krig, dödad, könsstympning, våldtäkt, våld i nära relationer, heder.

Många av bilderna visar ett ofattbart våld, som porträttet av den svårt brännskadade Rosangela som berättar hur maken kastade bensin på henne och tände på. Men bildtexten berättar även om hur Rosangela fått en ny livsuppgift och att hon nu reser runt för att tala om mäns våld mot kvinnor.

– Under resorna träffade vi många människor som vill gott, säger Linda Forsell som trots flera fasansfulla berättelser tycker att kvinnofrågorna går i en positiv riktning.

– Internet är jätteviktigt i den processen, säger Linda och berättar hur en 18-årig kvinna i Pakistan som var på väg att bli bortgift mot sin vilja via internet lyckades få kontakt med en kvinnojour och fly.

– Internet gör att många får upp ögonen och inser att de inte behöver leva i förtryck.

En del av ”Cause of death: woman” kan vem som helst ladda ner och ställa ut på till exempel sin arbetsplats. Gotlands Museum visar hela utställningen, och har även kompletterat den med en gotländsk del.

– I den gör vi ett nedslag i historien, säger Henrik Ramberg som är utställningsansvarig vid museet.

Man får även en aktuell bild av läget på ön i intervjuer med polisens brottsoffersamordnare Ingela von Corswant, jämställdhetsstrategerna Katrin Rindlaug (Region Gotland) och Caisa Skoggren (länsstyrelsen) samt Ewa Gomander från kvinnojouren Amanda.

På frågan hur stort problemet är på Gotland svarar Eva Gomander: ”Det är stort, vi har haft fullt på vårt skyddade boende sedan i våras. Det positiva är att vi verkar ha ett öppnare samhälle nu och fler vågar prata om problemen.”

Utställningen pågår 15 oktober – 11 februari.

Utställningens föreläsningsserie

1 nov: Juno Blom om hedersrelaterat våld.

6 nov: Karin Alfredsson om sitt skrivande.

15 nov: Överläkare Gun Heimer om våldsutsatta kvinnor.

16 nov: Kriminologen Nina Rung om Huskurage.

21 nov: Kerstin Weigl om 269 dödade kvinnor.

6 dec: Arkan Assad om våld i nära relationer.

18 jan: Elin Holmberg, Unizon.

31 jan: Karin Hassan Jansson om synen på våldtäkt under 1700-talet.

11 feb: Linda Forsell om visuellt berättande.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa