Föreningen Gotlandstågets ordförande Staffan Beijer tycker att en museijärnväg bör inramas av pysande ånga. Att den uteblev förra sommaren kan förklaras med eldningsförbudet, men även utan förbud så hade det blivit en tågsommar utan ånglok.

Redan i juni stod det klart att ångloket ”Dalhems” panna var i stort behov av reparation. Då upptäcktes att fyrboxens nedre del rostat sönder. Personal från ångepannetillverkaren Veå i Sävsjö kom under hösten till Gotland för att besiktiga ångloket. Bolaget bedömde att en reparation var möjlig och lämnade en offert på cirka 500 000 kronor.

Hösten ägnades mycket tid åt att plocka isär ångloket, och i början av december fraktades ångpannan till Småland för reparation.

Artikelbild

| Ordföranden Staffan Beijer hoppas att ångpannan är repererad och klar under våren, så att ”Dalhem” kan vara i trafik till sommaren.

– Vår förhoppning är att vi ska få tillbaka den i tid, så att ”Dalhem” kan vara i trafik i sommar. Att besökarna efterfrågar ett ånglok märkte vi förra sommaren, och vi fick en påminnelse om det när vi körde Tomtetåget i december, säger Gotlandstågets ordförande Staffan Beijer.

Ansvarig för reparationerna är ångloksmästare Christer Norrby. Han är inte lika säker på att arbetet blir klart till sommaren.

– Medan pannan är på reparation i Småland passar vi på att göra en massa andra arbeten på loket. Det finns väldigt mycket att göra, säger han och tillägger:

– Det största problemet just nu är att vi inte har någon bra verkstad att arbeta i.

Artikelbild

| Ångloket "Dalhem" är förhoppningsvis i gott skick till nästa år, då det fyller 100 år.

Föreningen Gotlandståget hade innan skadorna på "Dalhem" upptäcktes startat en insamling för att kunna renovera ett annat ånglok, "Klintehamn", som Sveriges järnvägsmuseum deponerade i Dalhem redan för 20 år sedan. Loket, som byggdes 1897 i Kristinehamn och som blev lok nr 1 för Klintehamn-Roma järnväg, har dock inte varit i drift sedan det kom till Gotland.

– Det har inte funnits tid eller pengar tidigare. Och när vi planerade för att komma igång med ”Klintehamn” gick ”Dalhem” sönder, säger Christer Norrby.

Artikelbild

| "Dalhem" på Hesselby station i Dalhem för att hämta passagerare.

De drygt 260 000 kronor som samlats in till "Klintehamn" får nu användas till "Dalhem". Parallellt pågår även en insamling för att renovera motorvagnen MÅJ XC 10. Insamlingen har nått 300 000 kronor, men det behövs ytterligare 100 000 kronor.

Förhoppningsvis är "Dalhem" i strålande form till 2020, då ångloket fyller 100 år. Det byggdes 1920 vid Henschel & Sohn i Kassel, Tyskland, för Slite-Roma Jernväg. Loket togs ur drift 1956 och bogserades 1963 till Roma för att tillsammans med några vagnar ställas upp som museitåg. Loket kom till Gotlandståget 1972, samma år som föreningen bildades. Att hindra "Dalhem" från att försvinna till fastlandet var den främsta anledningen till att föreningen startade.