Från och med den 4 november håller Gotlands konstmuseum stängt. I nuläget är det oklart när eller ens om verksamheten kommer att återupptas i byggnaden.

Anledningen till stängningen är att inomhusmiljön håller så låg nivå att konsten riskerar att ta skada. Något som P4 Gotland var först med att rapportera om.

Susanne Thedéen, chef för Gotlands museum, påpekar att det endast är själva byggnaden som kommer hålla stängt. 

Artikelbild

| Från 4 november håller Gotlands Konstmuseum stängt.

– Konsten och verksamheten fortsätter tills vidare på annat håll, i andra lokaler och på andra platser på Gotland, säger hon. 

Vilka platserna blir är ännu under utredning. Ett alternativ är Fornsalen. 

– Vi jobbar på att undersöka de olika alternativen nu. Klart är att de aktuella lokalerna behöver underhållas och det är inte troligt att det kommer att hinna göras före den 4 november, förklarar Susanne Thedéen.

Redan i december 2018 aviserades att delar av konstmuseet skulle stängas. Även den gången handlade det om att inomhusmiljön för konsten behövde förbättras.

– Det gäller att ha rätt klimat, ventilation och luftfuktighet för konstverken, säger Susanne Thedéen. 

Gotlands Museum har sedan tidigare inlett en dialog med Region Gotland med anledning av museets brister, både vad gäller inomhusmiljön samt underhåll av själva byggnaden. I dagsläget saknas det pengar för att åtgärda bristerna. 

– Utredningsarbetet och dialogen med regionen fortsätter under 2019, säger Susanne Thedéen.

Vad tror det här betyder för konsten på Gotland? 

– Förhoppningen är att det ska betyda så lite och få så få konsekvenser som möjligt. Många av de anställda ser möjligheterna i det här, i form av nya och oväntade samarbeten.