Nu rustas ringmuren på flera håll

I Nordergravar tas murgröna bort från stödmurar, inom kort ska en bit av ringmuren tas ner och framöver renoveras ett av tornen.

8 oktober 2019 09:27

I Nordergravar är arbetena redan igång. Jakob Högvall och Roger Eneqvist från regionens parkförvaltning tar bort murgröna från stödmurarna. Jakob har mätt upp muren till 300 meter och räknar med att hinna tio meter om dagen.

– Vi ska hålla på i tre veckor. Först tar vi bort sly, sedan murgrönan, berättar han.

Kritiska röster brukar höras när regionen röjer växtlighet runt ringmuren, men den här gången har det mest blivit beröm.

Under murgrönan döljer sig stödmurar som är lika gamla som ringmuren. De har skador, stenar har ramlar ner eller kommit ur läge, och för att kunna åtgärda det måste växtligheten tas bort.

– Länsstyrelsen kontaktade oss i våras och påpekade att murarna behöver åtgärdas. Vi sökte pengar och har fått 140.000 kronor, berättar Christian Strängborn som är chef för regionens parkenhet.

När växtligheten är borta ska murarna inspekteras.

– Det är inga stora åtgärder, men det finns större stenar som ramlat ur och det krävs en del planering innan man kan lyfta dem på plats, säger Tor Sundberg som är kulturmiljöhandläggare vid länsstyrelsen.

 

Flera myndigheter är inblandade i ringmurens skötsel. Region Gotland sköter gravarna; röjer, slaghackar och klipper. Regionen äger även själva muren, men den förvaltas av Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet är därför uppdragsgivare för de arbeten som påbörjats strax norr om Österport. En del av muren som rasade redan 1863 ska plockas ner, förstärkas och byggas upp igen. När man i början av 1900-talet staplade upp stenarna efter raset gjordes en kallmur utan murbruk. Med tiden har stenar rasat ut, och på 1970-talet förstärkts muren med betong.

Arbetena görs i två etapper. I den som påbörjats demonterar man den tillbyggnad som gjorts på muren. Därefter ska muren monteras ner och en arkeologisk undersökning göras. I etapp två, som görs nästa år, byggs muren upp igen.

 

Några delar av ringmuren ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk, bland annat Dalmanstornet. Fastighetsverket fick i slutet av september bygglov för att åtgärda tornets trägavel och tak. Det tar dock fyra veckor innan beslutet är verkställt och har vunnit laga kraft. Innan dess får arbetena inte påbörjas.

– Då är det för kallt för att tjärsmöra gaveln, så vi kommer att avvakta med arbetena tills i vår då värmen är tillbaka, säger Daniel Hallgren vid Alvar Hallgrens Bygg som fått i uppdrag att utföra arbetena.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino