Fälldin hedras med en vänbok

18 april 2008 04:00
Förre centerledaren och statsministern Thorbjörn Fälldin har haft - och har - många strängar på sin lyra. Detta uppmärksammas i en vänbok där 24 författare speglar en mängd olika samhällsområden där Thorbjörn Fälldin genom åren har varit engagerad.
Thorbjörn Fälldin fyller om några dagar 82 år och som 32-åring valdes han i riksdagen. Han var centerledare åren 1971-1985 och statsminister 1976-1978 och 1979-1982. Thorbjörn Fälldins valseger 1976 innebar att ett långvarigt socialdemokratiskt styre bröts
De flesta som haft någon kontakt med centerpartiet under årens lopp har något personligt minne av denne karismatiske ledare. Själv minns jag honom som huvudtalare på en årsstämma med CUF på Borgen i början av 1960-talet. För en närmast fullsatt teatersalong klargjorde han på ett lättförståeligt sätt centerns och sin egen syn på samhällsfrågorna. Och jag minns att han var en talare utan kavaj och slips, men väl i en rutig flanellskjorta.
I dag arrangerar Mittuniversitetet ett seminarium om Thorbjörn Fälldins arbete och politiska gärning. Vid seminariet talar Karin Söder, tidigare bland annat partiledare och utrikesminister, och Kari Marklund, tidigare rektor för Mitthögskolan och landshövding. Professor Lars Nord leder avslutningsvis ett samtal mellan Thorbjörn Fälldin och Maud Olofsson under rubriken" Thorbjörn Fälldin - en politiker av sin tid?"
I samband med detta presenteras också vänboken, där 24 skriver varsin del i boken.
Skribenter i vänboken är: Maud Olofsson, Nicke Sjödin, Karin Söder, Nils G Åsling, Anders Ljunggren, Birgitta Hambraeus, Allan Pettersson, Christina Rogestam, Doris Gunnarsson, Sten Rentzhog, Mats Svegfors, Pär-Arne Jigenius, Kari Marklund, Håkan Gadd, Dan Brändström, Thord Eric Nilsson, Bengt Göransson, Kerstin Ekman, Ingeborg Nordin Hennel, Christina Mattsson, Håkan Larsson, Margareta Grafström, Inger Liliequist och Leif Grundberg
Så jobbar vi med nyheter
Hans E Andersson