Språkrådet talar med stora bokstäver

9 september 2008 04:00
När man arbetar på en tidning och ägnar en del av dagen åt att bearbeta andras texter så finns det ändringar som återkommer väldigt ofta. En sådan är att ta bort versalen i början av namnet på politiska partier. Av hävd skrivs partierna med liten bokstav i svensk press.

I söndags satt jag i bilen på väg hem från Stånga och lyssnade på Vetenskapsradion: Språket i P1. (Jag är så funtad att jag brukar P1 som andra brukar musikradion. En åkomma jag delar med många andra i mitt gebit.)
Ett inslag fångade speciellt mitt intresse. Språkrådet, Sveriges officiella språkvårdsorgan, ger bland annat ut ett omhuldat häfte (Svenska skrivregler) med rekommendationer i språkliga frågor. Och en stor förändring i årets utgåva är att alla politiska partier och förbund nu skall ha en versal begynnelsebokstav.

Först tänkte jag på alla dessa stora bokstäver som jag inte kommer att behöva göra små. Men sedan tänkte jag på att det nog trots allt är fler som gör "rätt" än som gör fel. Och alla som har lärt sig skriva med liten bokstav kommer ju inte omedelbart att lära om. Så bokstavligen förlorar jag nog mer på gungarna än jag vinner på karusellen. Dessutom tycker jag att det är grafiskt fullt med fler versaler mitt i meningarna.

Men mest av allt bjuder det mig emot att genast vika mig för "Sveriges officiella språkvårdsorgan". Jag är beredd att lyssna men inte att underkasta mig! Speciellt när det rör klåfingriga marginella förändringar som bara orsakar större oreda.

Och jag har ju en aning om vad förändringen egentligen kan bero på (även om den officiella förklaringen till att man ändrat rekommendationerna är en annan). Min aning är: sverigedemokraterna.

Nej, nej, nej. Jag menar inte att sverigedemokraterna infiltrerat Språkrådet. Däremot menar jag att just ordet "sverigedemokraterna" ser egendomligt ut med liten bokstav. Det beror väl på att de kidnappat versala Sverige, och stoppat in landet först i partinamnet.
Men det är en skönhetsfläck som jag är beredd att leva med. Speciellt som de etablerade partierna ser snyggare ut i liten bokstav. Och så hoppas jag ju att frågan om hur "sverigedemokraterna" skall skrivas är ett problem av övergående natur. Om jag inte minns fel fanns det också en konflikt hur "ny demokrati" skulle skrivas. Det problemet har vi inte längre.
Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder