Bostadsbrist i 134 kommuner

18 september 2008 04:00
I våras landade den statliga utredningen om allmännyttans villkor och hyrorna på regeringens bord. Nyligen gick tiden för remissomgången ut och många har tagit till orda. Högst tonläge håller Hyresgästföreningen. I alarmistisk anda anser intresseorganisationen att fler än 50 000 hushåll i storstäderna kan tvingas flytta om utredningens förslag blir verklighet. Någon förändring av dagens system för hyresreglering vill Hyresgästföreningen därför inte veta av och duckar därmed för själva problemet: Det byggs nästan inga hyresrätter.
Mellan 1990 och 2006 ökade antalet hyresrätter med ynka fyra procent i landet. Som jämförelse kan nämnas att antalet bostadsrätter under samma period ökade med 36 procent. Det har inte varit lönsamt att satsa på hyresrätter. Många fastighetsägare har sålt till hyresgästerna istället eftersom de inte tjänar tillräckligt på att förvalta dem.
Ombildning till bostadsrätter är i sig en positiv utveckling eftersom många vill äga sin bostad och därigenom ta större ansvar för sitt grannskap. Just därför var den socialdemokratiska regeringens "stopplag" mot ombildningar av kommunala bostadsbestånd så i grunden fel. När partiets bostadspolitiska arbetsgrupp härom veckan presenterade sin rapport nämndes inte heller ett ord om stopplagen. Istället betonas nu att "boende i bebyggelse från rekordåren bör få möjlighet att äga sitt boende".
De nya bostadspolitiska signalerna från socialdemokraterna har fått bostadsminister Mats Odell att hoppas på breda politiska lösningar. Det vore i så fall välkommet. Det gäller inte minst frågan om villkoren för hyresrätterna. Rörligheten på bostadsmarknaden kräver att det finns den flexibilitet i boendet som bara hyrda bostäder kan ge. Dessutom kan eller vill många av olika anledningar inte göra den stora investering det innebär att köpa en bostad.
Regeringen bör göra verklighet av förslagen i utredningen om allmännyttans villkor och hyrorna. Genom att ta bort de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll och låta bolagen konkurrera på justare villkor med de privata fastighetsägarna kan problemet på bostadsmarknaden tacklas. Bostadsbrist har ofta förknippas med Stockholms innerstad, men det är en missvisande bild. Enligt Boverkets uppgifter råder bostadsbrist i 134 av landets kommuner i år.
Det handlar inte om att tillåta fri prissättning, utan om att göra hyresrätten tillräckligt lönsam och om att "hyrorna ska kunna anpassas bättre till hyresgästernas värderingar" som det heter i utredningen. Socialdemokraternas bostadspolitiska arbetsgrupp konstaterar i sin rapport att "skillnaden mellan den hyresnivå som är resultatet av någon form av bruksvärdessystem och vad det skulle bli med marknadshyror får inte bli för stor".
Förhoppningsvis är det snart dags att reformera hyresmarknaden i den riktningen. Farhågorna från Hyresgästföreningen om att tiotusentals hushåll då skulle tvingas flytta framstår som skrämselpropaganda för att behålla ett system som skapar fler problem än det löser på bostadsmarknaden.
Så jobbar vi med nyheter