Allt färre sitter på makten

20 oktober 2008 04:00
Börje Nordhs debattinlägg här intill tar upp en mycket viktig fråga.
Hur det politiska engagemanget förändras och hur man ska tillvara det engagemang som finns men som kanske inte kanaliseras genom de traditionella politiska partierna.
Socialdemokraternas mycket omtalade rådslag är ett exempel på hur ett parti tar en djupdykning i rörelsen för att pejla av vad medlemmarna tycker och vilka frågor som engagerar.
Ett liknande arbete har länge pågått inom centerpartiet, utan att göra så mycket väsen av sig. Det är ganska naturligt att man har ett ständigt underifrånperspektiv om man ska nå framgång med sin politik.
Centern breddar dock sitt förankringsarbete genom att bjuda in externa aktörer för en dialog. Hur ser människor utanför partiapparaten på olika frågor? Hur ser verkligheten ut för olika grupper i samhället?

För de som i dag är engagerade och aktiva i politiska partier är redan inne i maskineriet. De som aldrig varit med i ett politiskt parti har i dag ingen självklar del i detta. Som påverkare och opinionsbildare, javisst, men inte som formell och aktiv påverkare.
Olika demokratiutredningar har tagit fasta på det förändrade samhällsengagemanget, med utgångspunkten att ta tillvara detta, även om alla inte är med i något parti. Medborgarförslagen är en konkret åtgärd som har breddat demokratin betydligt.
Problemet är att man lätt har en förenklad bild av det demokratiska systemet när man står helt utanför det. Det är lätt att tycka att det "är väl bara att besluta" om saker och ting. Som politiker har man ett ansvar att se till helheten, hur det man gör i enda änden påverkar en verksamhet i den andra änden.

Samtidigt går vi mot en konstig värld om trenden fortsätter med att allt färre engagerar sig i politiska partier som ännu är fundamentet i vår demokrati. Det blir en allt mindre skara som har makten. Och inte att bortse från, allt äldre.
I dag är allt färre ideologiskt förankrade i en tes om hur samhället i stort ska fungera. Allt fler engagerar sig i en enskilda frågor och är mindre intresserade av andra.
Folkomröstningar är en modell som somliga länder använder för att göra medborgarna aktiva, inte rådgivande som vi använder oss av i Sverige, utan beslutande.
Är det kanske lite av framtidens demokrati?

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa