Skakig och osäker

12 maj 2009 04:00
I politisk enighet har kommunens alla partier jobbat fram budgetramar för 2010, som slutgiltigt ska beslutas i höst. Därför är budgetramarna väldigt osäkra och det är en mycket skakig budget. Mycket kan ändras under året och ännu mer nästa år.
Särskilt osäker blir budgeten, då den bygger på att kommunens anställda ska få lägre löneökningar än hittills. De senaste åren har det blivit i snitt 3-4 procents löneökning. Nästa år hoppas politikerna att det ska stanna vid 1,5 procents löneökning och då sparas 75 miljoner av de felande 150 miljoner kronorna. Kortsiktigt kan det verka bra och smärtfritt, men om kommunens anställda får lägre löneökning, så blir det också mindre i skatt till kommunen. Så egentligen skjuter politikerna bara problemet framför sig.
Den andra stora besparingsposten är att låta bli att tillsätta tjänster, när anställda slutar eller går i pension. Varje år slutar cirka 700, varav cirka 200 går i pension. Om man då låter bli att tillsätta alla de tjänsterna, kan man minska antalet anställda i kommunen med ett hundratal per år och spara flera tiotals miljoner kronor.
Då man redan beräknar spara in mycket på administrativ personal, så lär det bli tjänster inom vård, skola och omsorg, som försvinner. Dock gör politikerna en bra och viktig markering. Barnomsorgen som nu har många barn ska förstärkas. Medan sannolikt grundskolan och gymnasieskolan, där elevminskningen blir allt större, kommer att mista personal och lokaler.
Det ska bli spännande och se om vi har någon kultur- och fritidsförvaltning kvar om något år. Redan nästa år kan sannolikt bygdegårdar och alla vuxenaktiviteter räkna med mindre eller inga bidrag från kommunen. Däremot ska nu näringslivets investeringsvilja testas av på allvar, när det gäller arenahallen och badhusen. Till i höst ska ett upphandlingsunderlag gå ut och sedan får vi se om och på vilka villkor något bolag vill bygga arenahall och badhus i Visby. I så fall står det klart tidigast 2012.
Budgetramarna för 2010 är mycket osäkra och skakiga. Jag misstänker att det är falsk optimism att personalen ska betala underskottet med lägre löneökningar och icke återbesatta tjänster. Men vad ska politikerna göra. De, liksom alla vi andra, sitter ju klämda i krisens skruvstäd.
Så jobbar vi med nyheter
Håkan Ericsson