Gotland säger nej till Nord Stream

25 augusti 2009 04:00
Vad var det som hände egentligen? I går levererade kommunstyrelsen oväntat ett remissvar där man uttryckligen säger nej till Nord Streams gasledning. Låt vara att argumentationen är lite lam, att hänvisa till den kommunala energiplanens känns exempelvis som att man inte riktigt förstått frågans magnitud, men orden "avstyrka naturgasledningen" går inte att misstolka.
Kommunstyrelsen är enig, sade Eva Nypelius på gårdagens presskonferens. Och hon blinkade inte ens. Hon hävdade till och med att det sakliga innehållet i det slutliga remissyttrandet inte skiljer sig nämnvärt från tidigare utkast.

Den som har minsta insikt i processen som ledde fram till gårdagens remissyttrande vet att det där om "enig kommunstyrelse" ska tas med varenda nypa salt som finns i Östersjön. Någonting har hänt, på sittande möte eller strax före mötet, som har gjort att Centerpartiet och Moderaterna har tvingats svänga.
Jag ska avstå från att fördjupa mig i spelteoretiska analyser om varför det gick som det gjorde. Visst är jag nyfiken, men framförallt är jag glad att Gotlands kommun nu tydligt (och enigt!) har sagt nej till Nord Stream.

"Kommunstyrelsen är en platt igelkott" var rubriken för lördagens ledarsida. Nu har den pumpat upp sig igen. Det hade varit pinsamt om Gotlands kommun inte hade sagt nej till gasledningen. Övriga remissinstanser är överlag negativa, och det hade sett illa ut om den kommun som ingått en affärsuppgörelse med Nord Stream hade brutit det mönstret. Nu har regeringen en bättre möjlighet att säga nej till projektet. Om regeringen tar den möjligheten, det återstår att se. Men jag är mer optimistisk i dag än jag var i söndags.

När Eva Nypelius försökte sälja tanken om att det egentligen inte var så stor skillnad mellan tidigare utkast till remissvar och det svar som kommunstyrelsen i går kom överens om, så beklagade hon att politikerna inte får ha sin beslutsprocess i fred.
Visst kan jag förstå att hon tycker att det vore bekvämt om folk kunde låta bli att blanda sig i politiska besluten innan de är fattade. Tänk att kunna ställa allmänheten inför ett fulbordat faktum utan möjligheter till påverkan.

Själv tror jag att politiska beslut blir bättre av att nagelfaras ordentligt INNAN de är fattade. Ta gårdagens remissyttrande, till exempel. Är det någon som på allvar tror att det hade haft samma ordalydelse om kommunstyrelsen hade kunnat fatta beslutet i en svart, ljudisolerad låda?
Så jobbar vi med nyheter