Sviker skolan?

2 mars 2010 04:00
"Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser." Så står det i Läroplan för gymnasieskolan, Lpf 94. Och så står det: "Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Då värderingar redovisas, ska det alltid klart framgå vem det är som står för dem.
Jag tycker det blir svårt för gymnasieskolorna, att utifrån detta starka demokratiska uppdrag neka de politiska ungdomsförbunden att komma in på skolan och där diskutera sina värderingar och olika syn på samhället. Eftersom skolans uppdrag är så tydligt vad gäller de demokratiska värderingarna och att ingen får diskrimineras på grund av sin uppfattning, ska skolan aktivt och tydligt i sina vardag tydliggöra att nazism och främlingsfientlighet inte hör hemma i vårt svenska demokratiska samhälle. Alltså tycker jag inte att skolan kan utestänga politiska företrädare bara för att debattskickliga nazister och rasister också kan komma in på skolan.
Jag inser dilemmat att skolan kan få problem om de släpper in nazister också och inte bara de demokratiska partiernas företrädare. Men idén att stänga ute de demokratiska partierna bara för att då också kunna stänga ute nazistanhängare blir fel väg att gå. "Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs.", står det ju. Det står inte att skolan ska vara stängd för skilda uppfattningar. Vill skolan inte anta sitt demokratiska uppdrag, så stänger man skolan för olika politiska yttringar i rädslan för att nazister ska komma in och bråka.
Jag tror de unga politikerna från de demokratiska partierna klarar att bemöta nazisterna. Men då måste de få komma in på skolorna. Blir det våldsamheter, så finns polisen att kalla på. Skolan måste stå i första ledet och försvara de demokratiska värdena. Och skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs. Annars sviker skolan sitt demokratiska uppdrag.
Så jobbar vi med nyheter
Håkan Ericsson