Snart är ingen "normal"

30 juli 2010 04:00
Enligt tidningen Daily Mail varnar ledande brittiska experter för att allt fler vanliga hälsotillstånd kan klassas som pykiska sjukdomar.

De syftar på den uppdaterade boken Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Handboken, som betraktas som den globala "diagnostiska bibeln" inom områden för psykisk hälsa, innehåller beskrivningar, symptom och andra kriterier för att diagnostisera psykiska störningar.

Givetvis är det skönt för människor som lider av diverse symptom att få en diagnos på sitt tillstånd. Problemet är att tendensen under senaste åren varit att sjukdomsförklara det mesta som avviker från föreställningen om fysiskt och psykiskt välbefinnande, befriat från hjärtesorg, trötthet och livsleda.

Människor har i alla tider förhållit sig till livets upp och nedgångar, varit nedstämda, arga, hetsätit och svultit sig. Bara "statusen" för tillstånden har varierat.
Att bli nedstämd över hemska saker är inte att lida av psykisk sjukdom, är inte att behöva diagnos och medicin. Det är tvärtom att vara normal. Att vara mänsklig.
Så jobbar vi med nyheter
Alice Teodorescu