Så föder man upp minkar

11 oktober 2010 04:00
Jörgen Martinsson är vd på SPR (Svenska pälsuppfödares riksförbund). Förbundet har gått ut med en vädjan om hjälp från justitieministern efter att djurrättsaktivister släppt ut stora mängder minkar.

Hur ser svensk pälsnäring ut just nu?
- I dag har vi 75 minkuppfödare i Sverige. Antalet anställda varierar över säsongen då vi har arbetstoppar på våren med parning, valpning och vaccinering samt på senhösten då pälsning sker.
- I princip behövs på årsbasis en anställd per 1 500 avelshonor och vi har 200 000 avelshonor i Sverige. Honan får i snitt fem valpar, alltså ligger årsproduktionen runt en miljon skinn. Priserna varierar från auktion till auktion. Vi har fyra auktionshus i världen, Köpenhamn, Helsingfors, Toronto och Seattle. Tillsammans har de 15 auktioner per år. Snittpriset för den nyss avslutade försäljningssäsongen gav runt 400 kronor per minkskinn. Alltså en omsättning runt 400 miljoner detta året, allt exporteras.

Vad händer med de minkar som släpps ut vid aktioner?
- En del fångas in, en del lemlästas i trafiken, en del bits ihjäl av andra stressade minkar, många svälter ihjäl då de inte är vana att söka föda själva. Dessutom orsakar de utsläppta minkarna skada på övrigt djurliv i närområdet.
- En hona får 5-6 valpar som hon vårdar och sköter i 8-10 veckors tid, därefter avvänjs och separeras valparna och går två och två. Dessa minkar accepterar varandra men när en farmare samlar in tusentals utsläppta minkar hamnar de självklart inte med sina gamla kompisar utan med en ny som kanske inte alltid accepteras med slagsmål till följd

Vad skulle ni vilja säga till djurrättsaktivisterna?
- Är man djurvän släpper man inte ut minkar mot en säker och mycket plågsam död.

Får ni gehör från rättsvårdande myndigheter?
- Nix. Visserligen skiftar engagemanget från polisdistrikten men vi upplever absolut att dessa planerade och systematiska terrorhandlingar mot en fullt laglig och väl fungerande landsbygdsnäring inte tas på allvar ifrån myndigheternas håll, alltifrån polismannen till justitieministern.

Vilka regeländringar och reformer vill SPR se för att förbättra ryktet för den egna näringen
- Vi har ett ständigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med till exempel Sveriges latbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt, och även de nordiska grannländernas pälsdjursorganisationer för att göra en bra näring ännu bättre.
- Vi är för öppenhet och välkomnar besök ifrån politiker, myndigheter, journalister och allmänhet. Vi har ständigt besök och ingen går från farmen utan att ha konstaterat att detta var mycket bättre än han eller hon trodde. Lugna, harmoniska och friska djur sköts av kunniga och engagerade minkuppfödare. Vi är för alla regeländringar som har stöd av forskning och beprövad erfarenhet och förbättrar för minken.
- Vi slåss mot organisationer som medvetet och noggrant målar upp en bild som inte överensstämmer med verkligheten. De är emot all djurhållning, minkuppfödning, cirkus, djurförsök i medicinskt syfte, travsport, sällskapsdjur, köttätande och mjölkdrickande. Vi har även haft besök av djurrättsorganisationer som medgivit att djuren faktiskt ser ut att ha det bra, fast de lever i fångenskap.

Hur ser ni på pälsnäringens framtid i Sverige
- Svenska farmare producerar skinn av hög kvalitet som efterfrågas på den internationella marknaden. Efterfrågan är större än tillgången och ger därmed en god lönsamhet. Dessutom har vi en hög djurvälfärd med lugna, harmoniska och friska minkar så framtiden ser ljus ut, bara vi slapp den kriminalitet som systematiskt riktas mot oss och politisk populism och godtycklighet utan förankring i verkligheten.
Så jobbar vi med nyheter
Mathias Bred