Ambulans i rimlig tid

20 november 2010 04:00
En stor del av Gotlands styrka och attraktionskraft finns i att vi har en levande och blomstrande landsbygd året om. En av förutsättningarna för att detta ska bestå är att landsbygdsbefolkningen känner trygghet och en viktig del i denna utgör tillgången till en snabb och väl fungerande hjälp vid akuta sjukdomsfall och olyckor.
Räcker då Gotlands tre ambulanser till för att ge en trygg och snabb hjälp? Ja, för det mesta är det så, men vid akuta situationer med flera utryckningar samtidigt fungerar det inte tillfredsställande. Detta belystes inte minst för ett tag sedan när en olycka inträffade under en ishockeymatch i Hemse, där väntetiden på ambulans blev närmare 40 minuter.
I tisdagens GA förklarade Kerstin Conneryd, som är ansvarig för ambulanssjukvården, att Gotlands ambulanstäthet inte är så dålig jämfört med övriga Sverige. Jag reagerar alltid på uttrycket "jämfört med övriga Sverige", vilket med förkärlek används av beslutsfattare vid neddragningar. Det går inte att jämföra Gotland med fastlandet, eftersom vi är omgivna av vatten och inte kan få någon snabb hjälp från angränsande län vid akuta situationer. Man kan inte blunda för att det från Visby är åtta mil till Burgsvik i söder respektive Fårö i norr.

Att kommunens ekonomi är dålig och att besparingar måste göras känner alla till. Det är dock helt oförsvarbart att detta ska drabba akutsjukvården genom minimalt antal ambulanser. För att "sommarlandet Gotland" ska kunna hållas igång krävs en väl fungerande landsbygd året om och en av förutsättningarna är som sagt att medborgarna upplever trygghet i landsbygdsboendet.
Alla gotlänningar betalar samma skatt oavsett bostadsort och har då också rätt till samma hjälp inom rimlig tid. Vi får inte glömma bort att halva Gotlands befolkning bor utanför Visby. Det krävs en solklar viljeinriktning från kommunledningen sida när det gäller att behålla och utveckla en levande landsbygd och akutsjukvården är en del av denna.

Så jobbar vi med nyheter