Vardagsslit och drömmar hör ihop

11 januari 2011 04:00

Åke Svensson skrev i lördags om vardagsslitets betydelse. Det är viktigt att lyfta upp som en del av våra liv. Kreatörerna och de som sticker ut får rubrikerna, blir hjältar. När hjältarna egentligen finns i vardagen, dagligen och stundligen.

Vardagsslit är verklighet för en majoritet av befolkningen. De som sällan uppmärksammas, annat än att få utstå kritik när någon service eller produktion inte fungerar så klanderfritt som vi bortskämt vant oss vid.


Press och stress i jobbet
Vardagsslitet handlar just om slit. Tunga jobb, riskabla miljöer, obekväma arbetstider, press och stress i jobbet. Att få ihop livspusslet. För att samhället skall kunna tillhandahålla välfärd för alla. Men hur ser det ut i verkligheten?

Vardagsslitet riskerar att leda till orättvisor och spänningar. Långa arbetsdagar, skiftjobb och kvällsjobb kan innebära svårigheter att få familjelivet att fungera så som man gärna vill och drömt om.

När arbetsskador och molande värk påverkar livssituationen. Vardagsslitet riskerar att skymma sikten för andra delar av livet. Det som kan vara svårt att nå fram till. Som ibland går att läsa om i glättiga veckomagasin.

Sällan skriver någon om hur vardagsslitet påverkar barnen. Barnen som är en så viktig del av familjen och vardagen. De påverkas av föräldrarnas slit, förstås. Samtidigt som barnen lyser upp i vardagsslitet.

Förr var barnen praktiskt en del av detta vardagsslit. Fick jobba och hjälpa till. Var del i den sammansvetsade familjen. Idag är familjebilden en annan och splittrad. Skilsmässor, ensamföräldrar.


Meningen med Livet
Samhället är idag organiserat med jobbet som huvudsak. Vill människan det? Med det positiva: självförverkligande, skapa nytt, tillfredsställelse, sociala kontakter. Med det negativa: tunga jobb, riskabla arbetsmiljöer, stress och press.

Skulle livet kunna se ut på ett annat sätt? Ingen ny fråga, förvisso. Detta har mänskligheten grubblat över i alla tider. Meningen med Livet, som det brukar benämnas. Ytterst en fråga för var och en att fundera över. Vad vill jag och vad vill vi tillsammans? Livet, detta bloss i evigheten, i Universum som fascinerar när vi börjar tänka. Man kan bli religiös på kuppen, vilket i vart fall förr blev ett sätt att hantera vardagsslitet.


Vardagsslit och drömmar
Men i praktiken är det politikerna som får fundera över vardagsslitet och dess konsekvenser. Att skapa ett mänskligt samhälle.

Att skapa det solidariska samhället där vi bryr oss om varandra. Att hårdnackat bekämpa farliga arbetsmiljöer och miljöförstöring. Att verka för en rättvis fördelning av gemensamma resurser.

Att förverkliga den finaste politiska mening jag känner: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Vardagsslit och politik hör ihop. Därför blir det politiska arbetet så viktigt. Därför blir medvetenheten och det politiska engagemanget hos var och en så viktigt. Mitt i vardagsslitet ger det näring åt drömmar som innebär hopp, glädje och förtröstan.

Vardagsslit och drömmar hör också ihop.

Så jobbar vi med nyheter