Avslöjande megakatastrofer

17 mars 2011 04:00

Vår moderna civilisation har gott om kritiker. Och då behöver man inte ens räkna in Usama bin Laden och andra som öppet kräver ett återtåg till medeltiden. Vänsterutopister ("en annan värld är möjlig") och högerreaktionärer ("det var bättre förr") i vår egen närhet spinner ty domedagsprofetior på helt egen hand. Och dessa två ytterligheter har faktiskt mycket gemensamt.

Sedan 1970-talets mischmasch av extremkommunism, gröna vågen och kärnkraftsmotstånd har exempelvis svensk debatt starkt präglats av en typ av bakåtsträvare, som likt 1800-talets romantiker anser att vår moderna livsstil är onaturlig. Ja, stenbumlingen vi bor på och de djur och buskage som täcker dess yta anses till och med av vissa tillsammans utgöra en supervarelse vid namn Gaia, som på senare år skall ha tröttnat på människolössen hon bär på sin mantel. Och visst, om detta mot viss förmodan stämmer så har Moder Jord på sistone sannerligen varit vred. Hon har ty på bara ett drygt år orsakat två megakatastrofer i form av jordbävningar, på Haiti och i Japan.

Rödgröna reaktionärer hävdar nu också som på en given signal att tragedin i Japan visar "hur ömtåligt vårt moderna samhälle är". Men detta är inte sant. Tvärtom. För trots att japanerna rent bokstavligt skakades om mycket mer urskillningslöst än haitierna - jordbävningen i fredags var många gånger kraftigare än den förra året på Haiti - så har det rika och moderna Japan klarat sig oändligt mycket bättre än det fattiga och underutvecklade Haiti.

På Haiti dog eller skadades hundratusentals människor, medan dödssiffran i det betydligt mer tätbefolkade Japan i skrivande stund uppskattas till drygt 10 000.

Och medan inte ens presidentpalatset stod pall på Haiti, så är det allvarligaste som hänt i Japan att mindre mängder radioaktivitet läckt ut från några kärnkraftverk. Dessa händelser är förvisso tragiska, men man måste ändå ställa dem proportion med den rent gammaltestamentliga förstörelse som drabbade Haiti.

En sådan jämförelse visar också på styrkan i Japans moderna, demokratiskt-kapitalistiskt organiserade samhälle i jämförelse med Haiti. För pengarna har japanerna nämligen kunnat bygga bättre hus, fler sjukhus och har nu därför bättre möjligheter att ta hand om skadade. De kommer därtill själva snabbt att kunna bygga upp sitt samhälle igen.

Men, tro nu inte att sådana här truismer kommer att påverka de rödgröna reaktionärernas åsikter om vårt moderna samhälle. De kommer istället garanterat att fortsätta kräva en "ny grön livsstil", som om den infördes i praktiken skulle påminna mer om haitiernas elände än japanernas överflöd. Men det säger de givetvis inget om. För så enkel och ansvarslös är populistens uppgift här i livet.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa