Tandvård dryg kostnad för unga

28 mars 2011 04:00

"Vad gör ni egentligen på de där regionstyrelsemötena? Erkänn nu! Ni sitter mest och dricker kaffe och pratar skit" sa mina elever.

I frågan låg en del nyfikenhet och en del otålighet med att deras lärare är borta en del torsdagar då de behöver hjälp med matematiken. Uppdrag för det allmänna ställer inte bara krav på den enskilde ledamoten utan också på familj, arbetskamrater och andra som eventuellt behöver en. Som väl är så ställer en pensionerad lärare upp som vikarie för mig. Tack Bosse Mattson.

Ungdomarnas nyfikenhet gällde om jag hade fått någon uppmärksamhet kring en av deras viktiga frågor just nu, nämligen tandvården. För många ungdomar som är över 20 men som ännu pluggar är kostnaderna för tandvård väldigt dryga. Även om det finns ett högkostnadsskydd så kommer man inte undan med mindre än 3 000 kronor. Det är väldigt mycket pengar om man i övrigt lever precis på marginalen.

Jo, något lyckades jag uppmärksamma problemet. Regionstyrelsen hade att yttra sig kring en remiss till socialdepartementet där ett antal patientgrupper föreslogs få ytterligare stöd för tandvård. Jag kunde inte se att mina ungdomar platsade i några av dessa. I kaffepausen diskuterade jag med Stefaan De Maecker och Hanna Westerén. Vi blev överens om att det nog finns en grupp unga vuxna som av olika socioekonomiska skäl får mer problem med sina tänder än vad som borde vara normalt. Med ungdomarna blev jag överens om att det nog kunde vara så att de under tider rökt och krökat för mycket och borstat tänderna för lite. Frågat är väckt. Vi får se hur man kan gå vidare.

Regionstyrelsen lade också sista handen vid regionens koncernstyrkort. Där formuleras de mål och visioner som vi tycker ska uppnås under mandatperioden. Mycket av det som ingår i det som kallas Vision 2025 återfinns naturligtvis i koncernstyrkortet. Som jag har uppfattat saken så är det enbart det där förbaskade målet att vi ska bli 65 000 gotlänningar år 2025 som vi lyckats förmedla till allmänheten. Ett annat mål som jag personligen tagit tag i och försöker uppnå för egen del är: "Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet". Så är det tyvärr inte idag. Vi väger för mycket, vi dricker för mycket och vi röker för mycket.

Själv har jag genom en diet lyckats gå ner 7 kilo sedan jul. Jag har kraftigt dragit ned på alkoholintaget och jag har åter börjat motionera i form av raska promenader på en mil åt gången. Faktiskt så tror jag att jag inspirerat en hel del andra att göra det samma. Befolkningsökningen orkar jag nog inte bidra mer till. Tre barn med massor med fritidsaktiviteter att skjutsa till kräver sitt.

Alla var glada att Brittis Bentzler var på benen igen efter sin höftoperation. Ja, hon får inte köra bil ännu så jag fick skjutsa henne hem. Åke Svensson avslutade med att tacka för den goda stämningen. Konstigt nog var vi inte riktigt oense om något. Inte ens Mats-Ola Rödén, som för dagen såg ut som Ernest Hemingway, hade några stridsfrågor. Stackars Mats Linder. Snart är han ensam i opposition. Voine, voine.

I fullständig samstämmighet

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa